แนะนำมหาวิทยาลัย

DHU มองจากตัวเลข

คุณค่าการศึกษาของDHU

 • จำนวนการสร้างบริษัทร่วมทุนที่กำเนิดจากมหาวิทยาลัย

  อันดับ 2

 • สัดส่วนชายหญิง

  ชาย 62% หญิง 38%

 • ประเทศและพื้นที่ของนักศึกษาต่างชาติ

  26 ประเทศและพื้นที่

 • จำนวนผู้สอน

  102 คน

 • จำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษา

  7 หมื่นคน

 • จำนวนภาควิชาและคณะ

  1 ภาควิชา 1 คณะ

 • สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติ

  27.2%

 • การเดินทาง

  เดิน 1 นาที

ชื่อโรงเรียน มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด
ประเภทของโรงเรียน มหาวิทยาลัยระบบ 4 ปี
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน 1,121 คน ※ณ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014
จำนวนครูอาจารย์รวม 102 คน ※ณ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014

แคมปัสซุรุกะได(4-6 คันดะ ซุรุกะได, จิโยดะ-คุ โตเกียว)

สตูดิโอการผลิตฮะจิโอจิ(เลขที่ 1 มัตสึกายะ เมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว)

จุดเด่น DHU 6 ประการ

มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหลักสูตรเฉพาะของตัวเองที่สามารถเรียนได้อย่างเป็นระบบและเป็นลำดับขั้นภายใน 1 ภาควิชา 1 คณะ โดยอบรมฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญในระดับสูงและให้ความรู้สึกเป็นสากล ให้การศึกษา ตลอดจนอบรมให้มีลักษณะที่สามารถเข้าสังคมได้ และสร้างบุคลากรที่จะสร้างอนาคตใหม่ตลอดระยะเวลา 4 ปี

 • 1. หลักสูตรที่หลอมรวมกันในการสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต

 • 2. คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ยังทำงานอยู่ในปัจจุบันและมีบทบาทในวงการ Content และ IT

 • 3. การเรียนการสอนภาษา & ระบบการศึกษาต่อต่างประเทศที่จะสร้างบุคลากรที่มีความเป็นสากล

 • 4. เครือข่ายในวงการอย่างล้มหลามซึ่งจะช่วยเสริมให้ฝันเป็นจริง

 • 5. ประสิทธิภาพการเรียน & อิสระสูงด้วยระบบ Quarter

 • 6. การศึกษาความรู้พื้นฐานซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดความรู้ที่ขาดไม่ได้สำหรับความคิดแบบครีเอทีฟ