เกี่ยวกับสื่อดิจิตอลสถาบันสอนศิลปะ

『วิทยาลัยดิจิตอลมีเดียศิลปะ』มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด × วิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้

มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนให้มีการจัดตั้ง "วิทยาลัยดิจิตอลมีเดียศิลปะ (ชื่อภาษาจีน : 数字媒体芸術学院) " คณะที่ก่อตั้งขึ้นร่วมกับ "วิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้" มหาวิทยาลัยรัฐในเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน และได้เริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 2011

การจัดตั้งคณะร่วมกับวิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นของรัฐ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดเด่นเรื่องการศึกษาของรัฐบาลจีนนี้ มหาวิทยาลัยของเราถือเป็นแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น การจัดตั้งคณะร่วมกันเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องครีเอทีฟของ Digital content ของวิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีก่อน และผลจากการพิสูจน์ตรวจสอบสถาบันการศึกษาภายนอกประเทศญี่ปุ่น ได้มีการเลือกมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูดให้เป็นพาร์ทเนอร์เพื่อช่วยกระชับสัมพันธ์ของทั้งสองให้แน่นแฟ้นขึ้นและทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นเมื่อ 5 ปีก่อน เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2010 ได้รับการอนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนในการจัดตั้งเป็นคณะ ตอนที่ยื่นคำร้องนั้น มีมหาวิทยาลัยในประเทศจีนกว่า 840 แห่ง ยื่นคำร้องขอจัดตั้งร่วมกันกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแต่ละประเทศทั่วโลก แต่เมื่อเวลาผ่านไปยาวนาน 3 ปีมีโรงเรียนที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีนทั้งหมด 14 โรงเรียน ในจำนวนนี้มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เมื่อรวมวิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้เข้าไปแล้วจะเท่ากับ 5 โรงเรียน

คณะที่จัดตั้งขึ้นร่วมกันคือ "วิทยาลัยดิจิตอลมีเดียศิลปะ (ชื่อภาษาจีน : 数字媒体芸術学院) " ตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้" และโทะโมะยุกิ ซุงิยามะ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีวิทยาลัย ในวิทยาลัยดิจิตอลมีเดียศิลปะมีภาควิชา "ศิลปะการบันทึกเสียง" ซึ่งประกอบด้วย 2 คอร์ส คือ คอร์ส "Music & Media (ชื่อภาษาจีน:音楽与伝媒)" และ คอร์ส "Multimedia art design (ชื่อภาษาจีน:多媒体芸術設計)" ซึ่งเป็นภาควิชาที่มีระบบการศึกษาแบบ 4 ปี

Music & Media" จะศึกษาตั้งแต่ประวัติศาสตร์และพื้นฐานของดนตรี ไปจนถึงการสร้างเสียงที่เป็นดิจิตอลและโปรแกรมภาษาเป็นหลัก ส่วน "Multimedia art design" จะศึกษาตั้งแต่พื้นฐานการถ่ายภาพและภาพ ไปจนถึงครีเอทีฟและการสื่อสารดิจิตอลเป็นหลัก จำนวนนักศึกษาที่กำหนดในรุ่นที่ 1 มีจำนวน 50 คน และตั้งแต่รุ่นที่ 2 เป็นต้นไปจะเพิ่มจำนวนเป็น 80 คน สำหรับจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซุงิยามะ อธิการบดีวิทยาลัยได้ดำเนินการสอนที่วิทยาลัยดิจิตอลมีเดียศิลปะเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2011 หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ผู้รอบรู้ในด้าน 3DCG และภาพเคลื่อนไหวได้เดินทางไปบรรยายยังเซี่ยงไฮ้"

เกี่ยวกับ "วิทยาลัยดิจิตอลมีเดียศิลปะ" คณะที่จัดตั้งขึ้นร่วมกัน

คณะที่จัดตั้งขึ้นร่วมกัน วิทยาลัยดิจิตอลมีเดียศิลปะ
อธิการบดีวิทยาลัย โทะโมะยุกิ ซุงิยะมะ
จำนวนที่กำหนด 50 คน (ตั้งแต่รุ่นที่ 2 เป็นต้นมาเพิ่มเป็น 80 คน)
ภาควิชา ศิลปะการบันทึกเสียง
คอร์ส "Music & Media" ตั้งแต่ประวัติศาสตร์และพื้นฐานของดนตรี ไปจนถึงการสร้างสรรค์เสียงที่เป็นดิจิตอลและโปรแกรมภาษา ฯลฯ
"Multimedia art design" ตั้งแต่พื้นฐานการถ่ายภาพและภาพ ไปจนถึงครีเอทีฟและการสื่อสารดิจิตอล ฯลฯ

วิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้

ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ วิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้
ก่อตั้ง 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1927
ชื่ออธิการบดีวิทยาลัย หลินจ้ายหย่ง
เลขานุการคณะกรรมการพรรค หลินจ้ายหย่ง
คณะ มี 12 คณะ คือ การแต่งเพลงและวาทยกร, ดนตรีวิทยา, ดนตรีพื้นบ้าน, เปียโน, ดนตรีขับร้อง, ดนตรีออเคสตร้า, ดนตรีศึกษา, ดนตรีในโรงละคร, Art management, วิศวกรรมดนตรี, เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีสมัยใหม่ และพื้นฐานที่เป็นสาธารณะ

เดิมวิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้เป็นวิทยาลัยดุริยางค์ของรัฐที่อาจารย์ไช่หยวนเผยนักปฏิวัติประชาธิปไตย นักการศึกษาที่โดดเด่น นักคิด และนักการศึกษาด้านดนตรี และดร.โหย่วเหมยได้ร่วมกันก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1927 อธิการบดีวิทยาลัยสมัยแรกนั้นดำรงตำแหน่งโดยท่านไช่หยวนเผย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นโรงเรียนเฉพาะทางดนตรีของรัฐเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1929

มีการตั้งชื่อ "วิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้" ดังเช่นในปัจจุบันเมื่อปีค.ศ. 1956 ภายหลังการก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาในช่วงปีค.ศ. 1949-1984 ท่านเฮ่อลวี่ทิงนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียง นักทฤษฎีดนตรี และนักการศึกษาด้านดนตรี ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (หลังจากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีกิตติมศักดิ์) ซึ่งท่านได้สร้างโรงเรียนและอุทิศตนในการพัฒนาอย่างโดดเด่น

ตั้งแต่ปีค.ศ. 1984 เป็นต้นมา มีศาสตราจารย์ซางถง เจียงหมิงจุน ?ลี่ชิง ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสืบต่อมา มีเลขานุการคณะกรรมการพรรคคนปัจจุบันคือซางซิ่งฟานและอธิการบดีวิทยาลัยคือ ศาสตราจารย์ หลินจ้ายหย่ง

วิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้ เปิดรับสมัครทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก และนักศึกษาต่างชาติจากทั่วประเทศจีน ปัจจุบันมี 12 คณะ คือ การแต่งเพลงและวาทยกร, ดนตรีวิทยา, ดนตรีพื้นบ้าน, เปียโน, ดนตรีขับร้อง, ดนตรีออเคสตร้า, ดนตรีศึกษา, ดนตรีในโรงละคร, Art management, วิศวกรรมดนตรี, เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีสมัยใหม่ และพื้นฐานที่เป็นสาธารณะ

แน่นอนว่านักเรียผู้ซึ่งวิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้ได้สร้างขึ้นจนกลายเป็นนักแต่งเพลง นักบรรเลงเพลง วาทยกร นักร้อง หรือนักทฤษฎีทางดนตรีแถวหน้าของโลกนั้น นอกจากจะมีบทบาทอยู่ในประเทศจีนแล้ว ยังมีบทบาทอยู่ทั่วโลกด้วย วิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้แห่งนี้ได้สร้างนักดนตรีเป็นจำนวนมากโดยมีประวัติศาสตร์มากว่า 80 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา มีครูและนักเรียนกว่า 600 คนได้รับรางวัลในการประกวดจากทั่วโลกและในประเทศจีน นอกจากนี้ ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2005 จนถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 2006 มี 23 คน ได้รับรางวัลในการประกวดดนตรีนานาชาติใน 19 หมวด และมี 78 คน ได้รับรางวัลในการประกวดดนตรีในประเทศจีนใน 56 หมวด วิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้ จึงเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น "เปลแห่งการฟูมฟักนักดนตรี" ของประเทศจีน