จุดเด่นของมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวู้ด

จุดเด่น DHU 6 ประการ

มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหลักสูตรเฉพาะของตัวเองที่สามารถเรียนได้อย่างเป็นระบบและเป็นลำดับขั้นภายใน 1 ภาควิชา 1 คณะ โดยอบรมฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญในระดับสูงและให้ความรู้สึกเป็นสากล ให้การศึกษา ตลอดจนอบรมให้มีลักษณะที่สามารถเข้าสังคมได้ และสร้างบุคลากรที่จะสร้างอนาคตใหม่ตลอดระยะเวลา 4 ปี

 • 1. หลักสูตรที่หลอมรวมกันในการสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต

  DHU มีการจัดตั้งหลักสูตรการเรียนโดยหลอมรวมขอบเขตเนื้อหาของสาขาความเชี่ยวชาญต่างๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว 3DCG แอนิเมชั่น เกม โปรแกรมมิ่ง และกราฟิกดีไซน์ เข้าไว้ด้วยกัน นักศึกษาจะได้เรียนทั้งครีเอทีฟ & การสื่อสารจากหลากหลายแง่มุม และจะทำให้มีความสามารถในการสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต

 • 2. คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ยังทำงานอยู่ในปัจจุบันและมีบทบาทในวงการ Content และ IT

  คณาจารย์ของ DHU มีแต่ผู้เชี่ยวชาญผู้ซึ่งมีบทบาทในระดับแถวหน้าสุดของวงการไม่ว่าจะเป็น ผู้กำกับภาพยนตร์และผู้สร้างแอนิเมชั่น ดีไซน์เนอร์ หรือผู้ประกอบธุรกิจด้าน IT นักศึกษาจะได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ล่าสุด รวมทั้งยังสามารถสร้างคอนเน็คชั่นกับในวงการได้ด้วย

 • 3. การเรียนการสอนภาษา & ระบบการศึกษาต่อต่างประเทศที่จะสร้างบุคลากรที่มีความเป็นสากล

  ผู้ที่ไม่ใช่นักศึกษาชาวต่างชาติจะต้องเรียนภาษาอังกฤษ ส่วนนักศึกษาชาวต่างชาติจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยจะจัดชั้นเรียนจำแนกตามระดับจึงสามารถเพิ่มความสามารถทางภาษาได้โดยไม่ต้องฝืนแต่อย่างใด และนอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว นักศึกษาต่างชาติก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษ อีกทั้งการใช้ระบบศึกษาต่อต่างประเทศที่มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษอย่าง อเมริกา และอังกฤษ ก็จะช่วยขัดเกลาความรู้สึกสัมผัสให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

 • 4. เครือข่ายในวงการอย่างล้มหลามซึ่งจะช่วยเสริมให้ฝันเป็นจริง

  DHU มีเครือข่ายธุรกิจเฉพาะกลุ่มซึ่งมีสมาชิกกว่า 1 หมื่นคน และเครือข่ายของผู้ที่จบการศึกษาออกไปอีกกว่า 7 หมื่นคน โดยเราจะเป็นผู้สนับสนุนให้ความฝันของนักเรียนแต่ละคนเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยลักษณะต่างๆ เช่น การฝึกงาน หรือเสนอตำแหน่งงาน เป็นต้น

 • 5. ประสิทธิภาพการเรียน & อิสระสูงด้วยระบบ Quarter

  มหาวิทยาลัยได้นำระบบ Quarter ที่แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาใน 1 ปี การศึกษาวิชาจำนวนน้อยแบบเร่งรัดในระยะเวลาอันสั้นจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนที่สูงขึ้นได้ อีกทั้งระดับความมีอิสระที่สูงจะถูกกระตุ้นในเรื่องของการไปฝึกงานหรือการไปศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น

 • 6. การศึกษาความรู้พื้นฐานซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดความรู้ที่ขาดไม่ได้สำหรับความคิดแบบครีเอทีฟ

  ความรู้พื้นฐานอันหลากหลายและขาดไม่ได้สำหรับความคิดแบบครีเอทีฟ ที่ DHU แห่งนี้นักศึกษาสามารถเรียนความรู้พื้นฐานในประเภทที่กว้างขวางซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดความรู้ได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนถึงปีที่ 4 แล้วนำไปพัฒนาต่อไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการผลิตภายในขอบเขตเนื้อหาที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ