กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาต่างประเทศ

การศึกษาต่อที่

การศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

เข้าศึกษาต่อระดับคณะ

กรุณาดูที่หน้าข้อมูลการสอบเข้าคณะ

เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย

กรุณาดูที่หน้าข้อมูลการสอบเข้าบัณฑิตวิทยาลัย

โปรแกรมระยะสั้น

ขอแนะนำโปรแกรมการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศ เป็นโปรแกรมที่สามารถเรียนเป็น Visiting Student ในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ปี ที่คณะของมหาวิทยาลัยฮอลลีวูดได้

โปรแกรมการศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้นเป็นโปรแกรมสำหรับนักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศ เป็นโปรแกรมที่สามารถเรียนเป็น Visiting Student ในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ปี ที่คณะของมหาวิทยาลัยฮอลลีวูดได้ และเนื่องจากเป็นการศึกษาต่อที่นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาศึกษาเอง จึงมิใช่การแลกเปลี่ยนตามสัญญาความร่วมมือะหว่างมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด หน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนเรียนจะได้รับการรับรองว่าเป็นหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยที่ตนเองสังกัด (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย โปรดตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยที่ต้นสังกัด)

การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด กรณีผู้ที่ไม่มีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 และจะเรียนต่อเป็นระยะเวลา 1 ปี นั้น ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น และหากไม่ได้ลงทะเบียนในภาคแรกก็สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะในภาคถัดไปได้

การศึกษาต่อต่างประเทศ

การศึกษาต่อต่างประเทศที่สามารถเรียนได้ทั้งภาษาและวิชาเฉพาะทาง

โปรแกรมการศึกษาต่อต่างประเทศของ DHU ไม่ได้มีเพียงแค่การเรียนภาษาเท่านั้น แต่ยังสามารถท้าทายโดยการเรียนวิชาเฉพาะทางซึ่งจะเรียนการศึกษาเฉพาะทางเช่น CG หรือภาพเคลื่อนไหวที่ประเทศนั้นจริงๆด้วย อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันระดับอุดมศึกษาในแต่ละประเทศจะเป็นโอกาสในการเรียน Digital creative ของโลก

การนำระบบ Quarter มาใช้ทำให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการไปเรียนต่อต่างประเทศง่ายขึ้น

การศึกษาต่อต่างประเทศที่สามารถเรียนได้ทั้งภาษาและการศึกษาเฉพาะทาง

1. ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนในประเทศที่จะไปศึกษาต่อสูงสุดถึง 1 ล้านเยน

เราอยากให้นักศึกษาจำนวนมากได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การศึกษาต่อต่างประเทศ ดังนั้น จึงมีการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนในประเทศที่จะไปศึกษาสูงสุดถึง 1 ล้านเยน โดยนำมาจากเงินค่าเล่าเรียนที่ได้ชำระให้กับมหาวิทยาลัยของเรา อีกทั้งผู้รับผิดชอบประจำจะคอยช่วยเหลือในเรื่องการไปศึกษาต่อ เช่น แนะนำการศึกษาที่ต่างประเทศ ขั้นตอน ที่พักอาศัย ฯลฯ อย่างเต็มที่

 • ※ค่าเล่าเรียนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโรงเรียน และระยะเวลาที่ไปศึกษา ดังนั้น จำนวนเงินช่วยเหลือจะกำหนดแยกเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวนเงินที่ช่วยเหลือจะแตกต่างกันออกไป
2. สามารถเลือกระยะเวลาการศึกษาต่อได้ตั้งแต่ระยะสั้นไปจนถึงระยะกลางและระยะยาว

สามารถเลือกระยะเวลาได้ตั้งแต่ระยะสั้นราว 3-5 เดือนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถภาษาอังกฤษ ไปจนถึงระยะยาวที่สุดคือ 1 ปี สำหรับประเทศที่จะไปศึกษาต่อสามารถเลือกได้จากหลากหลายประเทศและหลากหลายพื้นที่ดังที่แสดงไว้ในบรรทัดล่าง

3. ถึงแม้จะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ แต่ก็สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปีได้

อยากไปเรียนต่อ แต่ไม่อยากพักการเรียนหรือซ้ำชั้น... เพื่อนักศึกษาที่คิดเช่นนั้นเราจึงได้ใช้ระบบการโอนหน่วยกิตซึ่งลงทะเบียนใน ประเทศที่ไปศึกษาต่อ อาจสามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ได้โดยไม่ต้องพักการศึกษาหรือซ้ำชั้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการลงทะเบียนหน่วยกิต

4. การเรียน Digital creative ของต่างประเทศ

นอกจากศึกษาภาษาเพื่อเพิ่มความสามารถทางภาษาแล้ว ยังสามารถศึกษาเรื่องเฉพาะทางในการเรียน Digital creative ของแต่ละประเทศได้ด้วย โรงเรียนที่มีสัญญาความร่วมือในการศึกษาต่อต่างประเทศส่วนมากจะมีคณะเกี่ยวกับ IT และ Content อยู่แล้ว นักศึกษาจึงสามารถศึกษาหาความรู้เฉพาะทางอย่างเช่น ภาพยนตร์ CG หรือโปรแกรมมิ่ง ฯลฯ ได้

5. ในการทำ Web design หรือ CG ฯลฯ นั้น ได้นำระบบที่เป็นการเปิดศักราชใหม่มาใช้ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างอิสระทางออนไลน์ได้ส่วนหนึ่ง

ชั่วโมงสัมมนาส่วนหนึ่ง เช่น เว็บไซต์ หรือ CG ฯลฯ สามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระทางออนไลน์ มหาวิทยาลัยได้นำระบบที่เป็นการเปิดศักราชใหม่มาใช้สำหรับนักเรียนที่แม้จะอยู่ต่างประเทศแต่อยากผลิตผลงานเช่นเดียวกับญี่ปุ่น หรืออยากศึกษาในขอบเขตที่กว้างขวาง

ความช่วยเหลือการศึกษาต่อต่างประเทศ

ด้วยระบบความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จึงเป็นการสนับสนุนการศึกษาต่อที่ประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ

ผู้รับผิดชอบประจำจะคอยช่วยเหลือ!
การศึกษาต่อต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นเรื่องที่น่ากังวล มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีผู้รับผิดชอบประจำเป็นผู้ดำเนินขั้นตอนต่างๆหรือให้คำปรึกษาเวลาจะไปศึกษาต่อ
มีระบบที่สามารถศึกษาต่อที่ต่างประเทศพร้อม ทำให้แต่ละคนสามารถวางใจได้

ขั้นตอนการศึกษาต่อต่างประเทศ

1. ช่วยเหลือในเรื่องขั้นตอนต่างๆ

ความสามารถภาษาอังกฤษเฉพาะทางหรือการดำเนินขั้นตอนต่างๆที่จำเป็นต้องมีความรู้ เช่น การช่วยเหลือในการกรอกเอกสารภาษาอังกฤษที่ส่งให้กับโรงเรียนคู่สัญญา หรือการยืนยันกับโรงเรียนคู่สัญญาทางโทรศัพท์ ฯลฯ จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำของมหาวิทยาลัยคอยให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งยังรองรับการปรึกษาจากประเทศที่จะไปศึกษาอีกด้วยจึงวางใจได้

2. จัดงานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

จัดงานแนะแนวที่อธิบายข้อมูลของโรงเรียนคู่สัญญา คะแนน IELTS ที่จำเป็น มาตรการความปลอดภัย หรือการเตรียมความพร้อมในการเดินทาง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานแนะแนวสำหรับผู้ปกครองด้วย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องความกังวลหรือข้อสงสัย อีกทั้งยังมีงานแนะแนวที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายโรงเรียนคู่สัญญาเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อตอบข้อซักถามโดยตรงด้วย

3. แนะนำที่พักอาศัยระหว่างการศึกษา

เรื่องหนึ่งที่กังวลในการศึกษาต่อต่างประเทศ คือ ที่พักอาศัยในประเทศนั้นๆ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทั้งประเทศและโรงเรียนมีความแตกต่างกัน การหาห้องพักจึงเป็นเรื่องที่ลำบาก มหาวิทยาลัยของเราจะแนะนำบ้านโฮมสเตย์หรือหอพัก ฯลฯ ของโรงเรียนคู่สัญญาให้ เราจะมอบสิ่งแวดล้อมการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างเต็มที่ด้วยความอุ่นใจ

ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนในประเทศที่จะเรียนต่อสูงสุดถึง 1 ล้านเยน

เราอยากให้นักศึกษาจำนวนมากได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การศึกษาต่อต่างประเทศ จากความคิดดังกล่าวมหาวิทยาลัยของเราจึงได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศด้วย ค่าเล่าเรียนของประเทศที่จะไปศึกษาจะมาจากเงินค่าเทอมที่ได้ชำระให้ทางมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยเหลือได้จากประเทศที่จะไปสูงสุดถึง 1 ล้านเยน* และสามารถเลือกประเทศที่จะไปศึกษาต่อ หรือระยะเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างอิสระ

 • *ค่าเล่าเรียนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโรงเรียน และระยะเวลาที่ไปศึกษา ดังนั้นจำนวนเงินช่วยเหลือจะกำหนดแยกเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวนเงินที่ช่วยเหลือก็แตกต่างกันออกไปด้วย

อเมริกา (ลอสแองเจอลิส) ราว 135,000 เยน
แคนาดา ราว 100,000 เยน
อังกฤษ ราว 130,000 เยน
ไอร์แลนด์ ราว 100,000 เยน
สิงคโปร์ ราว 95,000 เยน
ออสเตรเลีย ราว 100,000 เยน
นิวซีแลนด์ ราว 90,000 เยน
 • ※ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตข้างต้นนี้เป็นตัวเลขเฉลี่ย ในความเป็นจริงอาจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและสิ่งแวดล้อมของการอยู่อาศัย

ถาม&ตอบ เรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศ

ขอแนะนำคำถามหลักๆเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อต่างประเทศที่ได้รับจากนักศึกษา

สามารถเลือกสถานที่ศึกษาต่อเองได้หรือไม่

อาจมีเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อแตกต่างกันตามแต่ละมหาวิทยาลัย แต่สามารถเลือกได้จากโรงเรียนที่เป็นคู่สัญญา

จำเป็นต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศใช่หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องไปก็ได้ แต่เราส่งเสริมการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ เนื่องจากนอกจากนักศึกษาจะได้ภาษาแล้ว ยังได้ความรู้สึกสัมผัสที่เป็นสากลและยังมีคอนเน็คชั่นกับต่างชาติอีกด้วย เราได้ใช้ระบบที่ทำให้การศึกษาต่อทำได้ง่ายขึ้น เช่น ระบบการโอนหน่วยกิต หรือการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนของประเทศที่จะไปศึกษาต่อ จึงทำให้ทุกปีมีนักเรียนราว 40% เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

หากไปศึกษาต่อจะต้องซ้ำชั้นใช่หรือไม่

ยกเว้นบางวิชาแล้ว หน่วยกิตที่ลงทะเบียนที่ประเทศดังกล่าวจะได้รับการยอมรับให้เป็นหน่วยกิตของทางมหาวิทยาลัยได้ นักศึกษาจึงสามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปีได้ (บางสถาบันการศึกษายังไม่สามารถรับรองให้นับเป็นหน่วยกิตได้เนื่องจากข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ)

ค่าเล่าเรียนของประเทศที่จะไปศึกษาต่อและค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต นักเรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองใช่หรือไม่

ค่าเล่าเรียนของประเทศที่จะไปศึกษาต่อ (ค่าใช้จ่ายหลักๆ เช่น ค่าเทอม ฯลฯ) มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือตามระเบียบสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านเยน จำนวนเงินช่วยเหลือจะถูกกำหนดตามโรงเรียนและระยะเวลาการไปศึกษา (กรณีที่นักศึกษาต่างชาติจะไปแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จำนวนเงินที่ช่วยเหลือจะแตกต่างกันออกไป) อีกทั้งการช่วยเหลือนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของประเทศที่จะไป ค่าเดินทาง และค่าหนังสือ ฯลฯ

ช่วยแนะนำที่พักในประเทศที่จะเรียนต่อให้ได้หรือไม่

สำหรับที่พักอาศัยระหว่างการไปศึกษาต่อมีหลากหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำหอพักหรือบ้านโฮมสเตย์จากโรงเรียนที่จะไปศึกษาต่อ หรือการหาด้วยตนเอง หลังจากที่กำหนดประเทศที่จะเดินทางไปได้แล้ว เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำจะคอยให้คำปรึกษาแก่ทุกคน

กำหนดการศึกษาต่อต่างประเทศ

ถึงแม้จะไปศึกษาต่อก็สามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปีได้!

ปีที่ 1 มีความสามารถทางภาษา
มีการเรียนที่ประเทศซึ่งไปศึกษาต่อในวิชา เช่น สนทนาภาษาอังกฤษ ที่สามารถเรียนได้อย่างสนุกสนาน และมีความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ เรายังมีวิชาที่มีมาตรการติวสอบ TOEFL และ TOEIC ซึ่งจำเป็นในการไปศึกษาต่ออย่างเต็มที่ด้วย
ปีที่ 2 และ 3 คัดเลือกมหาวิทยาลัยสำหรับการศึกษาต่อ เริ่มการศึกษาต่อ
การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยพื้นฐานแล้วจะกระทำช่วงชั้นปีที่ 2 เทอมปลายจนถึงชั้นปีที่ 3 เทอมต้น โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน จนถึง 1 ปี อย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะกับความต้องการของเจ้าตัว และเป็นกำลังใจให้พัฒนาความสามารถทางภาษาและมีความรู้เฉพาะทาง
ปีที่ 4 การรับรองหน่วยกิต เริ่มกิจกรรมการหางาน
หน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนในโรงเรียนคู่สัญญาประเทศที่ไปศึกษาต่อ หากได้รับการรับรองเป็นหน่วยกิตที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการภายหลังที่กลับประเทศแล้วนั้น ส่วนมากจะไม่ต้องซ้ำชั้นอีก
ความช่วยเหลือภายหลังกลับประเทศ
เราให้ความช่วยเหลือในการเป็นที่ปรึกษาเรื่องอาชีพหลังกลับประเทศเพื่อไม่ให้เกิดความกังวลในการหางานทำ โดยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการหางานทำหรือเส้นทางอนาคตหลังจบการศึกษา ประสบการณ์ในการไปศึกษาต่อต่างประเทศมีประโยชน์อย่างยิ่งในการหางาน

โรงเรียนที่มีความร่วมมือในเรื่องการศึกษาต่อ

สถาบันการศึกษาด้านล่างนี้ เป็นสถาบันที่ได้ทำสัญญาความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2015 สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถาบันที่ทำสัญญาโปรดดูที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

แนะนำมหาวิทยาลัยคู่สัญญา  
Northumbria University  
University of Sunderland U.K
Canterbury Christ Church University
Oxford Brookes University
University of Leeds
University of Portsmouth
Griffith College Dublin Ireland
LASALLE College of the Arts Republic of Singapore
Griffith University Australia
Queensland University of Technology
University of Wollongong
Edith Cowan University
Monash University
Christchurch Polytechnic Institute of Technology New Zealand
University of Victoria Canada
University of Toronto
Concordia University
New York University U.S.A.
California State University
UCLA Extension - American Language Center

ข้อควรระวังในการศึกษาต่อต่างประเทศ

 • ทางมหาวิทยาลัยมีการแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เทอมปลาย จนถึงชั้นปีที่ 3ด้วยสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยระดับอนุปริญญาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ (อเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, ไอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์) รวมทั้งกับวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดกว้างโดยส่วนใหญ่จะเปิดสอนสำหรับบุคคลทำงานทั่วไป)ทั้งโปรดระวังในสิ่งที่ระบุอยู่ด้านขวาด้วย
 • เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา เช่น คะแนนTOEFL® จะถูกกำหนดตามแต่ละสถาบันที่รับเข้า (ยกเว้นโปรแกรมเรียนภาษา)
 • กรณีที่คะแนนTOEFL® /IELTSTM ไม่ถึงเกณฑ์การรับเข้าที่แต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากำหนดนั้น อาจทำให้ไม่สามารถไปเรียนต่อยังสถาบันที่ตนเองต้องการได้
 • อาจมีความจำเป็นต้องส่งเอกสารอื่นๆ เช่น พอร์ทโฟริโอ เพื่อพิจารณาด้วยซึ่งแตกต่างกันตามสถาบันที่รับเข้า
 • ค่าใช้จ่ายเดินทางในตอนที่ไปศึกษา ค่าวีซ่า ค่าประกัน ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายขณะที่พักอาศัยอยู่นั้นจะเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
 • ข้อมูลสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งสามารถดูได้จากแต่ละเว็บไซต์ เนื้อหาที่ดูจากในเว็บไซต์อาจแตกต่างต่างกับในโปรแกรมของทางมหาวิทยาลัย
 • เงินส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับประเทศที่จะไปศึกษาต่อนั้น ตามกฎแล้วจะเท่ากับจำนวนเงินสูงสุดคือ 1 ล้านเยน จำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบนี้จะถูกกำหนดขึ้นจากโรงเรียนที่จะไปและระยะเวลาการศึกษา นอกจากนี้ กรณีที่นักศึกษาต่างชาติต้องการไปเรียนต่อโดยส่งตัวจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปที่นั้น จำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบจะแตกต่างจากที่ระบุในข้างต้น โดยจะรับผิดชอบเงินจำนวนเท่ากับค่าเล่าเรียนที่ได้รับการลดหย่อนแล้ว
 • หน่วยกิตที่ได้รับในประเทศที่ไปศึกษาต่อจะได้รับการยอมรับให้เป็นหน่วยกิตของทางมหาวิทยาลัย ยกเว้นบางวิชา แต่หากเป็นหน่วยกิตของสถาบันที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยหรือไม่มีวิชาที่ตรงกับของทางมหาวิทยาลัย (หรือได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว)อาจไม่สามารถรับรองให้เป็นหน่วยกิตได้ตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ

การแลกเปลี่ยนนานาชาติ

โปรแกรมซัมเมอร์

มหาวิทยาลัยของเรามีการจัด "โปรแกรมซัมเมอร์" คอร์สระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาจากมุมมองทางวิชาการ โดยการสัมผัส Pop culture ซึ่งกำลังถูกจับตาของในหลายประเทศ และประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยตรง

ในหลายประเทศ Pop culture ซึ่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นกำลังถูกจับตาเป็นอย่างมาก และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยมีศูนย์กลางอยู่ในหมู่วัยรุ่นในต่างประเทศถึงขนาดได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น "Cool Japan" ในวัฒนธรรมนี้สิ่งที่ดึงดูดความสนใจชาวต่างชาติเป็นพิเศษคือ content ของการ์ตูน แอนิเมชั่น และเกมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด (DHU)ตั้งอยู่ที่อากิฮาบาระ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของ Pop culture ญี่ปุ่น และมีแนวโน้มว่านักศึกษาต่างชาติผู้ซึ่งสนใจใน Pop culture ญี่ปุ่น และฝันอยากทำงานในอุตสาหกรรม Content เข้ามาศึกษาที่นี่เพิ่มขึ้นทุกปี

จากเบื้องหลังความเป็นมาเช่นนี้ ทางมหาวิทยาลัยฮอลลีวูดจึงได้จัด "โปรแกรมซัมเมอร์" คอร์สระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาจากมุมมองทางวิชาการ โดยการสัมผัส Pop culture และประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยตรงที่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆ ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมจะได้เรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากหลากหลายมุมมองโดยผ่านทาง การไปยังอาซากุสะ และอากิฮาบาระซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่ง Pop culture ทัศนศึกษาที่แอนิเมชั่นสตูดิโอ ชมการแสดงคอนเสิร์ตสด และการชงชา ตลอดระยะเวลาราว 2 สัปดาห์ โปรแกรมนี้จะมีล่ามภาษาอังกฤษด้วยจึงเป็นลักษณะเด่นที่แม้ผู้ที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษก็สามารถเข้าร่วมได้อย่างง่ายๆ

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกันของประเทศจีน

 • วิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้
 • มหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีน
 • วิทยาลัยแอนิเมชั่นจี้หลิน
 • มหาวิทยาลัยครูเหลียวหนิง

วิทยาลัยดิจิตอลมีเดียศิลปะ (数字媒体芸術学院)

ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนให้จัดตั้ง "วิทยาลัยดิจิตอลมีเดียศิลปะ" คณะที่ก่อตั้งขึ้นร่วมกับ "วิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้" มหาวิทยาลัยรัฐในเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน และเริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 2011