แนะนำMedia Library

ผู้ที่สามารถใช้บริการได้

ที่เคาน์เตอร์ให้บริการจะมีบริการดังนี้

 • ยืมเอกสาร (หนังสือ วารสาร และ DVD)
 • บริการอ้างอิง

※ให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวการค้นหา/การได้ครอบครอง/การขอดูเอกสาร รวมทั้งการใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น

ผู้ที่สามารถใช้บริการได้

 • ครูอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
 • นักเรียนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ (รวมนักเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ)
 • ครูอาจารย์ของบริษัทที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้
 • อื่นๆ ผู้ซึ่งหัวหน้า Media Library ได้ให้การยอมรับ

เวลาเปิดทำการและเวลาให้บริการ

วันธรรมดา วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาให้บริการ 10:30 - 21:45 10:30 - 18:45 ปิดทำการ
เวลาเปิดทำการ 10:30 - 22:00 10:30 - 19:00 ปิดทำการ
 • ※วันสิ้นปีและต้นปี รวมทั้งวันหยุดของมหาวิทยาลัย เช่น วันสอบเข้า ฯลฯ จะปิดทำการ
 • ※หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการและเวลาเปิดทำการในช่วงวันหยุดยาวของฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน วันสิ้นปีและต้นปี จะแจ้งให้ทราบเป็นประกาศแยกต่างหาก

เกี่ยวกับการใช้เอกสาร

การใช้บริการหนังสือ

สามารถดูได้อย่างอิสระภายในเวลาเปิดทำการ สำหรับการนำออกนอกห้องสมุดจำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนการยืมออกและการคืน

 • ※CD-ROM ที่แนบมากับหนังสือจะยืมออกได้ที่เคาน์เตอร์
 • ※เอกสารที่แปะป้าย "ห้ามยืมออก" จะไม่สามารถยืมได้ กรุณาใช้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น

การใช้บริการวารสาร

สามารถดูได้อย่างอิสระภายในเวลาที่เปิดทำการ วารสารฉบับเก่าซึ่งมิใช่ฉบับใหม่ล่าสุดสามารถยืมออกได้
ตอนที่จะนำออกนอกห้องสมุดจำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนการยืมออกและการคืน

 • ※CD-ROM ที่แนบมาจะยืมออกได้ที่เคาน์เตอร์

การใช้บริการหนังสือพิมพ์

สามารถดูได้อย่างอิสระภายในเวลาที่เปิดทำการ กรุณาเก็บเข้าที่เดิมอย่างรวดเร็วหลังจากใช้งานเสร็จ หากต้องการดูเอกสารฉบับเก่าที่ไม่มีอยู่ในชั้นหนังสือเปิดกรุณาสอบถามที่เคาน์เตอร์

การใช้บริการ DVD

จำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนการยืมออกและการคืน และเพื่อเป็นการรักษาลิขสิทธิ์จึงอนุญาตให้รับชมและฟังเป็นการส่วนตัวได้ภายในชั้น 3 ของวิทยาเขตซุรุกะไดเท่านั้น กรุณาใช้ PC สำหรับเครื่อง DVD และหูฟังที่ตนเองมีในการรับชม การฉายภาพยนตร์โดยยืมสถานที่ห้องเรียนเป็นเรื่องต้องห้ามตามกฎหมาย

ที่ตั้งและติดต่อสอบถาม

ชั้น 4 อาคารโอชะโนะมิสึ โซระซิตี้ อคาเดเมีย
4-6 คันดะซุรุกะได, จิโยดะ-คุ กรุงโตเกียว
โทร:03-5296-9801 (วันธรรมดา10:30 - 19:00)
อีเมล: library@dhw.co.jp