สาส์นจากอธิการบดี

มุ่งหวังให้นำหลักสูตรการศึกษาใหม่ล่าสุดและระบบสนับสนุนด้านการเรียนมาใช้ให้มาก เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังในการใช้ชีวิตในอนาคตในแบบของตัวเอง!

เทคโนโลยีดิจิตอลแทรกซึมลงในทุกซอกทุกมุมของการดำเนินชีวิตพวกเราและทำให้สามารถเชื่อมต่อกับทั้งโลกได้ตลอดเวลา สิ่งซึ่งเป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 ยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนดังนิยายคือ บุคลากรที่มีความรู้สึกสัมผัสเป็นสากลและสามารถใช้การสื่อสารดิจิตอลได้อย่างชำนาญ มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด คาดการณ์ถึงการที่สังคมมนุษยชาติจะเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิรูปครั้งใหญ่ในศตวรรษที่ 21 จึงได้เริ่มการศึกษาที่จะสร้างพลังการใช้ชีวิตในอนาคตดังกล่าวได้มาตั้งแต่สมัยแรกของการเปิดสอน โดยได้ดำเนินการให้มีความสอดคล้องกัน

การศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เน้นความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารดิจิตอล และใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมา ตลอดระยะเวลา 4 ปี เรามุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาได้คิดว่าสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมานั้นมีอิทธิพลต่อโลกอย่างไรบ้าง แล้วสร้างสิ่งที่ใช้งานง่าย สวยงาม และสนุกสนาน เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตของมนุษย์ และสร้างคุณค่าใหม่ออกมามากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้สัมผัสกับ "ความรู้" อันหลากหลายผ่านทางหลักสูตร และกระตุ้นให้เกิดการเติบโตเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ ความหลากหลายของความเป็นมนุษย์นี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ซึ่งก่อกำเนิดเป็นอนาคตของทุกคน

มหาวิทยาลัยของเราได้ใช้ระบบ Active learning ที่กระทรวงศึกษาธิการได้เรียกร้องให้นำไปใช้ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เมื่อปีการศึกษาแรกเริ่มเมื่อ 10 ปีก่อน พร้อมกับการใช้ระบบพัฒนาการศึกษา (Faculty Development) ซึ่งเป็นระบบที่มีการพัฒนาก้าวหน้า นอกจากนี้ การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อในต่างประเทศ กิจกรรมความร่วมมือกับบริษัทธุรกิจ ความช่วยเหลือเงินทุนในการสร้างผลงานจบการศึกษา ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการสนับสนุนธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นด้วย ซึ่งถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายในสิ่งแวดล้อมของการเรียน และตั้งแต่ปีการศึกษา 2015 เป็นต้นไปจะมีการปฏิรูปหลักสูตรครั้งใหญ่จากประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะ รวมทั้งมีการมองจนถึงอนาคตต่อไปด้วย เราจึงได้เริ่มต้นสตาร์ทครั้งใหม่ โดยการทุ่มเทให้กับการศึกษาด้านเฉพาะทาง การศึกษาด้านความรู้พื้นฐาน และการศึกษาสากล รวมทั้งการสร้างรากฐานที่มั่นคงของการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการนำระบบ Quarter ซึ่งจะทำให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพจริงขึ้นมาได้ในระยะเวลา 4 ปี

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ในปัจจุบันทุกคนมีความรู้และเทคนิคความสามารถเกี่ยวกับดิจิตอลพร้อมมากเพียงใด แต่สิ่งที่สำคัญ คือ ตัวของคุณปรารถนาจะสร้าง "อะไร" ออกมาต่างหาก การจะเข้าใกล้เป้าหมายได้นั้นจำเป็นต้องมีพลังความสามารถที่จำเป็นติดตัวในแบบครบองค์รวม และพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดโดยมีวิสัยทัศน์ระดับโลก สิ่งนี้ต่างหากคือ สภาพที่เป็นอยู่ของผู้คนในยุคต่อไป และเป็นภาพของบุคลากรที่มหาวิทยาลัยของเราคาดหวังว่าอยากสร้างขึ้น ในการทำให้เราสามารถใช้ชีวิตในแบบของเรามากขึ้นในสังคมดิจิตอลที่คงจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนับจากนี้นั้น... จะต้องใช้มหาวิทยาลัยของเราที่มีการเรียนการสอนยืดหยุ่นเป็นบันได ในการขยายทั้งตัวของคุณเองและความเป็นไปได้สู่สังคมที่ดีกว่านับจากนี้กันเถิด

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อการใช้ชีวิตแบบใหม่และอิสระในโลกนับจากนี้ไป

ดุษฎีบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์/โทะโมะยุกิ ซุงิยะมะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยดิจิอลฮอลลีวูด

เกิดที่กรุงโตเกียวเมื่อปีค.ศ. 1954 เป็นนักวิจัยรับเชิญที่ MIT Media Lab ตั้งแต่ปีค.ศ. 1987 เป็นเวลา 3 ปี เมื่อปีค.ศ. 1990 เป็นนักวิจัยอาวุโส มูลนิธิการวิจัยสื่อนานาชาติ ต่อมาปีค.ศ. 1993 เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาลัยระดับอนุปริญญาของมหาวิทยาลัยนิฮน และก่อตั้งดิจิตอลฮอลลีวูดเมื่อเดือนตุลาคม ปีค.ศ. 1994 เมื่อปีค.ศ. 2004 เปิด "บัณฑิตวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด" ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่น ในปีถัดมา เปิด"มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด" ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยและโรงเรียน เมื่อเดือนกันยายน ปีค.ศ. 2009 ได้ก่อตั้ง "วิทยาลัยดิจิตอลมีเดียศิลปะ" ซึ่งเป็นคณะที่ก่อตั้งขึ้นร่วมกับวิทยาลัยดุริยางค์เซี่ยงไฮ้ (จีน) และดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยดังกล่าว นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งประธานการประชุมส่งเสริม Ruby และ Content businessจังหวัดฟูกูโอกะ คณะกรรมการสมาคมสำรวจเฉพาะทางในการเสริมความแข็งแกร่งของ Content ศูนย์บัญชาการกลยุทธ์ของทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งยังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจำนวนมาก เช่น การประชุม "รูปแบบญี่ปุ่นใหม่" สมาคม CG-ARTS และสมาคม Digital Content ฯลฯ เมื่อปีค.ศ. 1999 ได้รับรางวัลผู้ประกอบคุณงามความดีในงาน AMD อวอดส์ ของสมาคมดิจิตอลมีเดีย

เขียนหนังสือเรื่อง "ประเทศญี่ปุ่นที่โลก Cool Japan อยากซื้อ" (สำนักพิมพ์โชเด็นฉะ) "สปิริตของครีเอเตอร์คืออะไร?" ※เล่มใหม่ล่าสุด (จิคุมะพรีเมอร์ ชินโฉะ) และอื่นๆ

Facebook อธิการบดี อยู่ระหว่างการลงซีรีส์ 『SugiyamaStyle』