คณะและหลักสูตร

คณะ

เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านการนำเสนอครีเอทีฟเช่นImage and CG, Animation, Game, Design, ITเป็นต้น, เทคนิคITและวิธีการทางธุรกิจเข้าด้วยกัน อีกทั้ง ยังมีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้มีองค์ความรู้และเพื่อสื่อสารกับGlobalได้ด้วย

แนะนำหลักสูตรปริญญาตรี

วิชาเฉพาะทาง

ภาพ 3DCG กราฟฟิกดีไซน์ แอนิเมชั่น
Web เกมโปรแกรมมิ่ง ธุรกิจ การแสดงออกของสื่อที่นำสมัย

วิชาพื้นฐาน

การศึกษานานาชาติ

รายชื่อวิชา(เฉพาะปี2015)

แนะนำหลักสูตรปริญญาโท

ภาควิชาดิจิตอลคอนเทนส์มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูดเป็นบัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทางสำหรับคนทำงาน ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลการอันสามารถสร้างการ "ปฏิรูป" ให้แก่สังคมในยุคข่าวสารชั้นสูงตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นไป ด้วยการใช้การสื่อสารทางดิจิตอลอย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ