วิชาเฉพาะทาง

ภาพเคลื่อนไหว

มีความรู้อย่างกว้างขวางตั้งแต่การวางแผน ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อดิจิตอล ไปจนถึงธุรกิจภาพเคลื่อนไหว

อุตสาหกรรมภาพในปัจจุบันจะเผยให้เห็นถึงการแผ่ขยายจากมีเดียแบบเดิมอย่าง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีโอ ไปสู่ Web และโทรศัพท์มือถือ DHU ไม่ได้มีแค่เทคนิคการถ่ายรูปของภาพเคลื่อนไหวที่มีความสำคัญในวงการภาพเคลื่อนไหวซึ่งมีการกลายเป็นดิจิตอลอย่างรวดเร็ว แต่ยังมีจุดเด่นตรงที่สามารถเรียนในหลากหลายแง่มุมทั้งการตั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ

ลักษณะเด่นของการเรียน

มีความรู้แบบผสมผสานเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการทำ Video production ตั้งแต่พื้นฐาน และศึกษาแบบผสมผสานไปจนถึงของเขตอื่นๆ เช่น 3DCG

มีทฤษฎีและความรู้พื้นฐานซึ่งเป็นรากฐานของการทำ Video production และศึกษาตั้งแต่การวางแผน การถ่ายภาพ ไปจนถึงการตัดต่อผ่านทางการปฏิบัติที่เรียกว่าการผลิตผลงาน หากได้ศึกษาเกี่ยวกับของเขตอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับภาพเคลื่อนไหวอย่าง 3DCG ฯลฯ ก็จะทำให้การแสดงออกกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

การเรียนภาพเคลื่อนไหวจากมุมมองทางธุรกิจ ทำให้เข้าใจอุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหวได้ลึกซึ้ง

เรียนธุรกิจ อาทิ การฉายผลงาน วิธีการจัดจำหน่ายและการโฆษณาด้วยเช่นกัน สามารถเติบโตไปเป็นบุคลากรที่แบกรับอนาคตของอุตสหกรรมภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่กว้างขวาง เช่น ผู้กำกับหนัง วิดีโอโปรดิวเซอร์ การรับผิดชอบในการจัดจำหน่ายและการโฆษณาของบริษัทภาพยนตร์

ทุ่มเทในการทำ Video production ที่เป็นแบบฉบับของตัวเองที่สตูดิโดฮะจิโอจิซึ่งมีอุปกรณ์อยู่อย่างครบครัน

ที่สตูดิโอการผลิตมีอุปกรณ์ถ่ายภาพอยู่อย่างครบครันที่แม้กระทั่งมืออาชีพก็ใช้งาน เช่น กล้องเครน พื้นหลังสีเขียวสำหรับการตัดต่อภาพ ฯลฯ รวมทั้งมีการสร้างสถานที่ซึ่งสามารถเข้าค่ายทำกิจกรรมได้ร่วมกัน จึงเป็นสิ่งแวดล้อมที่เพียบพร้อมในการทุ่มเทให้กับการผลิตอย่างที่ตนต้องการได้

แนะนำวิชาเรียน

วิชาสัมมนาของอาจารย์อิตายะ จะมีการถ่ายภาพ ตัดต่อ จนถึงการลงเสียงจริง เพื่อผลิตโฆษณาซึ่งเป็นหัวข้อการบ้าน และผลงานนั้นจะถูกนำมาฉายในที่ประชุมกรรมการวิจารณ์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกระตือรือร้นระหว่างผู้สอนและนักเรียน จากผู้สอนจะเป็นมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ และมีการชี้แนะอย่างเป็นรูปธรรม

สัมมนาการสร้างเรื่องราว (story) มีความเข้าใจทฤษฎีเรื่องราวและมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการผลิตสร้างเรื่องราวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น นิยาย การ์ตูน หรือเกม ฯลฯ และมีเทคนิคในการวิเคราะห์เรื่องดังกล่าว ศึกษาในขอบเขตอย่างกว้างขวาง เช่น การสร้างพล็อต โครงสร้างของเรื่องราว การกำหนดคาแรคเตอร์ ฯลฯ

ตัวอย่างวิชาที่แนะนำ

ปริทัศน์เทคนิควิธีของภาพเคลื่อนไหว/ประวัติศาสตร์การแสดงออกของภาพยนตร์/สัมมนาการสร้างเรื่องราว (story)/พื้นฐานสัมมนาการผลิตภาพเคลื่อนไหว/ประยุกต์สัมมนาการผลิตภาพเคลื่อนไหว/สัมมนา VFX/สัมมนาการสร้างเนื้อเรื่อง (scenario)/สัมมนาการถ่ายภาพเคลื่อนไหว/scenario creative/Video direction และอื่นๆ

แนะนำอาจารย์ผู้สอน

ศาตราจารย์ซาโตชิ อาคางิ ผู้ผลิตผลงานหลากหลายประเภท เช่น ภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยม แอนนิเมชั่น และ MV ฯลฯ และได้รับรางวัลสาขาภาพยนตร์เป็นจำนวนมาก

ศาตราจารย์มิตสึฮิโระ ไซโต้ ผู้มีบทบาทในด้านโฆษณาทางการตลาดภาพยนตร์ฝรั่งและญี่ปุ่น และเป็นโปรดิวเซอร์การตีพิมพ์และโฆษณา

3DCG

มีความรู้เทคนิค 3DCG ขั้นสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเกม แอนิเมชั่น หรือภาพยนตร์

3DCG ซึ่งแน่นอนว่ามีการนำไปใช้ในเกม แอนิเมชั่น ภาพยนตร์ นอกจากนี้ ยังนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในการรักษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยศึกษาเทคนิคดังกล่าวตั้งแต่พื้นฐานและมีความรู้ตั้งแต่ VFX การมองภาพ 3 มิติ ไปจนถึงวิธีการแสดงออกที่ทันสมัยที่สุด วิธีการแสดงออกที่สามารถติดตัวได้ เช่น การศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการผสมร่วมกันระหว่างภาพเคลื่อนไหวกับCGซึ่งมักถูกนำไปใช้บ่อยในภาพยนตร์ฯลฯ จะมีความหลากหลาย

ลักษณะเด่นของการเรียน

ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการแชร์เป็นอันดับสูงสุดของโลกศึกษาเทคนิคใหม่ล่าสุดของ 3DCG

"Maya" ซอฟต์แวร์ของ 3DCG ที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในวงการภาพเคลื่อนไหวและเกมในปัจจุบัน โดยศึกษาวิธีการใช้ตั้งแต่ก้าวแรกและผลิตมูฟวี่ที่เป็น 3DCG นอกจากนี้ ยังมีความรู้เทคนิคทั้งเรื่อง VFX (ประสิทธิภาพการมอง) และการมองภาพ 3 มิติ ฯลฯ ด้วย

ขัดเกลาความสามารถในการรับรู้สิ่งสิ่งที่เป็น 3 มิติได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มคุณภาพของ 3DCG

สร้างความรู้สึกของการมีมิติอันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในการสร้าง 3DCG โดยผ่านทางวิชา "การแกะสลักที่มีมิติเหมือนต้นแบบ" การทำรูปลอยตัวด้วยดินเหนียว ฯลฯ "กายวิภาคศาสตร์ของศิลปะ" ที่ทำให้ทราบซึ่งลักษณะและโครงสร้างของคน และ "สเก็ตภาพ"

มีความรู้ในขอบเขตอื่นๆและเทคนิค ขยายความสามารถของตัวเองให้ได้มากที่สุด

เพื่อให้สามารถดึงความสามารถในทุกวงการและทุกสาขาอาชีพ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ขอบเขตของ 3DCGเท่านั้น จึงมีการศึกษาแบบองค์รวมเกี่ยวกับขอบเขตอื่นๆด้วย เช่น โปรแกรมมิ่ง ธุรกิจเกม และการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ

แนะนำวิชาเรียน

ผลิตแอนิเมชั่นขนาดสั้น 1 เรื่องเป็นกลุ่มในวิชา "สัมมนา3DCG" การผลิตด้วยกันเป็นกลุ่มจะทำให้มีความเข้าใจในการควบคุมจัดการความคืบหน้าเช่นเดียวกับสถานที่ผลิตของจริง รวมทั้งลำดับขั้นตอนทั้งหมดในการผลิต อีกทั้งยังมีเทคนิคที่จำเป็นติดตัวด้วย

ชำระสะสางความคิดที่ฝังอยู่ในหัวของ "สเก็ตภาพ" และสร้างความสามารถในการสังเกตการจับเรื่องโครงกระดูกมนุษย์อย่างถูกต้อง พร้อมกับให้ลองสเก็ตภาพโดยใช้กราฟฟิกแท็บเบล็ตทำให้มีพลังที่สามารถแสดงออกอย่างมั่นคงขององค์ประกอบของสิ่งของ และเงาของแสง

ตัวอย่างวิชาที่แนะนำ

Mกายวิภาคศาสตร์ของศิลปะ/พื้นฐานสเก็ตภาพ/สเก็ตภาพ/ปริทัศน์ CG /แกะสลักแบบลอยตัว/สัมมนา 3DCG/ประยุกต์สัมมนา 3DCG/สัมมนา VFX/หนังสั้นCG/เทคนิคกราฟฟิกแบบเรียลไทม์/สัมมนาการคิดค้นพัฒนาเกม/ปริทัศน์เทคนิควิธีของภาพเคลื่อนไหว และอื่นๆ

แนะนำอาจารย์ผู้สอน

ศาสตราจารย์ จุนโกะ คุโรดะ ดีไซน์เนอร์ผู้ปราดเปรียวซึ่งน่าภาคภูมิใจในประวัติการรับรางวัลประเภทต่างๆ ตั้งแต่ภาพประกอบ (Illustration) ไปจนถึง 3D

รองศาสตราจารย์ อิสะกุ โอกุระ อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยผู้มีบทบาทเป็นดีไซน์เนอร์ภาพยนตร์ โฆษณา และ 3G

กราฟฟิกดีไซน์

ขัดเกลาพลังการคิดที่มีความยืดหยุ่นและพลังในการแสดงอย่างอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ

กราฟฟิกดีไซน์ที่มีอยู่อย่างมากมายอาทิ การโฆษณา หนังสือ หน้าปกของของนิตยสาร หีบห่อสินค้า ฯลฯ ที่อยู่ในการดำเนินชีวิตของพวกเรา การทำให้เกิดดีไซน์ที่ดึงดูดความสนใจของผู้คน และส่งผลต่อจิตใจได้นั้น จำเป็นต้องมีพลังในการคิดและพลังในการแสดงอย่างอุดมสมบูรณ์ DHU จะสร้างดีไซน์เนอร์ที่สามารถมีบทบาทในสาขาที่เป็นวงกว้างได้ด้วยการศึกษาทั้งเทคนิคในการแสดงออกถึงการดีไซน์ที่ใช้มีเดียอันหลากหลาย เช่น Web หรือภาพเคลื่อนไหวฯลฯ การออกแบบแผน และสภาพของดีไซน์ซึ่งควรจะเป็นจะเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ฯลฯ

ลักษณะเด่นของการเรียน

นอกจากซอฟต์แวร์แล้ว ยังเรียนพื้นฐานการดีไซน์ซึ่งจะสร้างรากฐานเทคนิคที่สามารถเปลี่ยนความคิดเป็นลักษณะรูปร่างได้

ศึกษาพื้นฐานของการออกแบบ เช่น เลย์เอาท์ วิชาการพิมพ์ ฯลฯ วิชาที่เกี่ยวกับโครงสร้างในแนวราบกับวิธีการ การประยุกต์ใช้จิตวิทยาภาพ โครงสร้างของพื้นที่ว่าง จะทำให้ความสามารถในการคิดและความสามารถการออกแบบเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ในวิชาการสเก็ตภาพและสัมมนาการแสดงออก ฯลฯ จะสร้างพลังในการแสดงออก

สัมผัสกับสื่อ เช่น Web หรือภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นดีไซน์เนอร์ที่สามารถมีบทบาทได้ในหลากหลายสาขา

นอกจากสื่อกระดาษและภาพประกอบ (Illustration) แล้ว การเรียนรู้แบบไขว้ข้ามสื่อจำนวนมาก เช่น Web และภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ จะทำให้สามารถพัฒนาไปสู่การออกแบบในแบบเฉพาะของตัวเองในสาขาที่กว้างขวางขึ้นได้ และจะตัดสู่การแสดงออกอันหลากหลายและใหม่ซึ่งไม่ยึดติดกับสาขา

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบแบบองค์รวม และพิจารณาว่าการออกแบบที่ "ดึงดูดผู้คน" คืออะไร

การมีประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์จากการออกแบบการวางแผน โฆษณา ไปจนถึงจัดทำเอกสารการพรีเซ็นต์จริงนั้น จะทำให้เข้าใจกระบวนการทั้งหมดของการผลิตดีไซน์เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น ยังค้นหาการออกแบบที่เรียกว่า มีความรู้สึกของผู้คนร่วมกันให้เกิดความกระจ่างขึ้น

แนะนำวิชาเรียน

ศึกษาการบังคับการใช้งานพื้นฐานของ Photoshop กับ Illustrator "Design basic 3, 4", InDesign กฎการออกแบบของสิ่งพิมพ์และสร้างผลงาน นอกจากเทคนิคการออกแบบแล้ว ยังศึกษาวิธีการพรีเซ็นต์ที่ดึงดูดทำให้ผลงานดูน่าสนใจอีกด้วย

เรียนวิธีการแสดงออกตัวอักษร "วิชาการพิมพ์" ที่มีหน้าที่และสร้างความประทับใจ รวมทั้งวิธีการออกแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีพื้นฐานความเข้าใจตัวอักษรซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สร้างพื้นที่ว่าง และสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ

ตัวอย่างวิชาที่แนะนำ

พื้นฐานสเก็ตภาพ/สเก็ตภาพ/ทฤษฎีการใช้สี/ปริทัศน์ออกแบบ/การสร้างแบบลอยตัว/พื้นฐานการออกแบบ/ออกแบบตัวอักษร/สัมมนาการวางแผนแบบองค์รวม/ทฤษฎีความคิดโฆษณา/การผลิตโฆษณา/ออกแบบเลย์เอาท์/กราฟฟิกดีไซน์/สัมมนาการแสดงออก/ประยุกต์สัมมนาการแสดงออก และอื่นๆ

แนะนำอาจารย์ผู้สอน

ศาสตราจารย์ฮารุโยชิ นางุโมะ พัฒนาทฤษฎีอันดีเยี่ยมและปฏิบัติจริงในสาขาของการออกแบบ เทคนิคการแสดงออก และสีสัน

ศาสตราจารย์เออิจิ ฟูจิมากิ ทำงานด้านเกี่ยวกับ Art direction เช่น CI Branding ฯลฯ

แอนิเมชั่น

ศึกษาตั้งแต่ Video production ไปจนถึงการกำกับ เพื่อสร้างพลังที่สามารถมีบทบาทในวงการได้

แอนิเมชั่นญี่ปุ่นที่ได้รับการตอบรับอย่างสูงจากทั้งในต่างประเทศ ว่ากันว่าเป็นสาขาที่รับหน้าที่แกนหลักของอุตสาหกรรม content ในประเทศ DHU มีหลักสูตรอย่างเต็มที่ซึ่งตอบรับกับกระแสของวงการที่จะกลายเป็นดิจิตอลอย่างรวดเร็ว และมีสิ่งแวดล้อมที่สามารถเรียนเทคนิคแต่ละประเภทจากครีเอเตอร์ระดับท็อปได้ เราได้สร้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนวงการแอนิเมชั่นในยุคต่อไปอย่างกว้างขวาง เช่น การผลิตวิดีโอ การเขียนบท การกำกับ โปรดิวเซอร์ ฯลฯ มีการขัดเกลาความสามารถของการปฏิบัติที่แน่นอนซึ่งสามารถมีบทบาทอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

ลักษณะเด่นของการเรียน

หลังจากที่ได้เสริมสร้างสายตาแห่งการสังเกตแล้ว ก็จะศึกษากระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ Video production ไปจนถึงการกำกับ

เริ่มต้นจากการเสริมสร้างความสามารถในการสังเกตและการสเก็ตภาพ ไปพร้อมกับการศึกษาจากการรู้จักหลักการเคลื่อนไหวของคนและสิ่งของซึ่งเป็นพื้นฐานของ Video production เป็นหลักสูตรที่สามารถสัมผัสการผลิตแอนิเมชั่นทั้งหมดจนถึงการกำกับผลงาน

ขยายการศึกษาไปยังเทคนิค 3DCG ด้วยเพื่อทำให้แอนิเมชั่นรุดหน้าไปอีกก้าวหนึ่ง

ศึกษาแอนิเมชั่นกับ 3DCG แบบผสมผสาน ท้าทายการผลิตแอนิเมชั่นชนิดใหม่ที่วาดพื้นหลังและคาแรคเตอร์ ฯลฯ ด้วย3DCG นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับทั้งการเขียนบท การผลิต และธุรกิจแอนิเมชั่น ซึ่งเป็นการขยายสถานที่การมีบทบาททำงานในอนาคต

ใช้ซอฟต์แวร์เช่นเดียวกับมืออาชีพ และขัดเกลาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยดิจิตอล

นำซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดที่มืออาชีพใช้เพื่อให้สามารถรับมือกับเทคนิคภาพเคลื่อนไหวดิจิตอลที่ถูกนำมาใช้จำนวนมากในสถานที่ผลิตแอนิเมชั่นจริง ขัดเกลาพลังในการแสดงออกพร้อมกับวิชาเรียนในลักษณะของการสัมมนา จะช่วยทำให้มีความเร็วในการปฏิบัติงานเฉกเช่นเดียวกับสถานที่จริง

แนะนำวิชาเรียน

สาธิตท่วงท่าในการเดิน การเคลื่อนไหวมือต่างๆในวิชา "สัมมนาการสร้างภาพ" และทำความเข้าใจหลักการเคลื่อนไหว ในการสร้างภาพจริงนั้นจะวางกระดาษบนฐานที่มีไฟส่องแล้วเขียนไปพลางปรับไปพลางเพื่อให้ดูเหมือนรูปวาดประกอบนั้นดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหว

"สัมมนาอาจารย์คุวาฮาระ" วิชาสัมมนาที่ผลิตผลงานแอนิเมชั่นคุณภาพสูงเป็นรายบุคคล จะสร้างสรรค์ผลงานที่เน้นความบันเทิง มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งใช้การวาดมือและCGที่ไม่ยึดติดกับวิธีการ

ตัวอย่างวิชาที่แนะนำ

พื้นฐานสเก็ตภาพ/สเก็ตภาพ/ปริทัศน์แอนิเมชั่น/ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น/สัมมนาการสร้างภาพ/สัมมนาการเทรซการทำภาพดิจิตอล/สัมมนาภาพต้นฉบับการออกแบบคาแรคเตอร์/สัมมนาศิลปะ/สัมมนาการถ่ายภาพแอนิเมชั่นและการประกอบขึ้น/กำกับแอนิเมชั่น/สัมมนาเนื้อเรื่องแอนิเมชั่น /ทฤษฎีวัฒนธรรมการ์ตูน และอื่นๆ

แนะนำอาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์โทโมโกะ ฟุกุอิ รับผิดชอบการสร้างภาพในผลงานแอนิเมชั่นเรื่องต่างๆ

รองศาสตราจารย์อาคันตุกะ ซาโตชิ คุวาฮาระ ผลิตผลงานแอนิเมชั่นซึ่งเป็นผลงานต้นฉบับของเทสึกะโอซามุเป็นหลัก เช่น "เจ้าหนูปรมาณู" หรือ "แบล็คแจ๊ค" ฯลฯ

Web

ได้ความรู้และเทคนิคสำหรับการเป็นผู้นำของวงการ Web

วงการ Web มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัด เช่น การแพร่หลายของสมาร์ทโฟน ความนิยมของ Twitter และ Facebook รวมทั้งการขยายตัวของเครือข่ายธุรกิจ ฯลฯ การมีความรู้และเทคนิคที่ทันสมัยที่สุดซึ่งเป็นที่ต้องการของวงการดังกล่าวเป็นลักษณะเด่นของ DHU นอกจากเทคนิคและวิธีการสร้างเว็บไซต์แล้ว ยังจะมีความรู้จนกระทั่งถึงการวางแผนการบริการและบริหารแต่ละประเภท และมุ่งหวังการเป็นบุคลากรที่ทำให้วงการในปัจจุบันและต่อจากนี้มีความคึกคัก

ลักษณะเด่นของการเรียน

ศึกษาทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการผลิตเว็บไซต์ตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งถึงเทคนิคทันสมัย

มีวิชา 2 สาย คือ สายออกแบบ และสายรหัส (โปรแกรมมิ่ง) สามารถเรียนทั้งสองสายแบบผสมผสาน หรือทำให้อย่างใดอย่างหนึ่งกลายเป็นความเชี่ยวชาญได้เช่นกัน ในวิชาสัมมนาโปรเจคการผลิตเว็บไซต์จะให้จับกลุ่มธีม 1 เรื่อง แล้วสามารถนำเทคนิคที่ถนัดมาใช้ได้

เป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนแบบผสมผสานเพื่อค้นหาการแสดงออกของเว็บไซต์ใหม่ๆ

นอกเหนือจากเทคนิคและวิธีการผลิตเว็บไซต์แล้ว ยังสามารถเรียนตั้งแต่พื้นฐานของการออกแบบไปจนถึงโปรแกรมมิ่งที่จำเป็นในการถ่ายภาพเคลื่อนที่และคิดค้นพัฒนาเกม มีความรู้เรื่องวิธีการสร้างเว็บไซต์ที่มีรูปแบบหลากหลายซึ่งใส่ภาพเคลื่อนไหว เพลง และเกม ฯลฯเข้าไปเป็นจำนวนมาก

มีความรู้ที่เชื่อมการบริการเว็บไซต์เข้ากับธุรกิจ Web ติดตัวด้วย

การศึกษาวิชาในขอบเขตธุรกิจ เช่น พื้นฐานการทำวิจัย พื้นฐานการวางแผน รวมทั้งอินเตอร์เน็ตการตลาด ฯลฯ เช่นเดียวกับเทคนิคการผลิตเว็บไซต์นั้น จะทำให้สามารถนำไปใช้กับธุรกิจใหม่ต่างๆ ซึ่งใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้ ส่งเสริมพลังการจินตนาการซึ่งทำให้เกิดธุรกิจ

แนะนำวิชาเรียน

"สัมมนาโปรโตไทป์ของเว็บไซต์" ในการสร้างเว็บไซต์จะต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่อง "การออกแบบเฟส" ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ และเรียนเกี่ยวกับวิธีการผลิตเว็บไซต์ที่มีความละเอียดสูง นักศึกษาจะมีทักษะการสร้างเว็บไซต์ที่ดีมีประสิทธิภาพ

"สัมมนาการมาร์คอัพเว็บไซต์" ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตเว็บไซต์ตั้งแต่พื้นฐานโดยได้ขยับมือจริงๆไปพร้อมกันด้วย ศึกษาอย่างกว้าง เช่น การตั้งค่าหน้าจอที่คำนึงถึงและการออกแบบการดูง่าย เข้าใจง่าย ไปจนถึงการออกแบบ โดยจะจับจุดสำคัญของ "เว็บไซต์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ"

ตัวอย่างวิชาที่แนะนำ

สัมมนา Web front engineer/สัมมนาโปรโตไทป์ของเว็บไซต์/สัมมนาการออกแบบ Web/สัมมนาการฝึกผลิต Webจริง/สัมมนาพื้นฐานการแสดงออกของ Web/ประยุกต์สัมมนาการแสดงออกของ Web/สัมมนาโปรเจคการผลิต Web/ปริทัศน์ Web design/ปริทัศน์ Web pkanning/ปริทัศน์ Web promotion/ปริทัศน์ Web analytics/การตลาดอินเตอร์เน็ต/กลยุทธ์การตลาด และอื่นๆ

แนะนำอาจารย์ผู้สอน

ศาสตราจารย์มาสาคาสึ อุราเบะ มีเดียโปรดิวเซอร์ที่วิจัยด้านการสื่อสารซึ่งเปลี่ยนไปเป็นมือถือ

รองศาสตราจารย์โคสุเกะ คุริยะ ผู้นำทางสู่ความฝันให้กับวงการ Web design

เกมและโปรแกรมมิ่ง

ศึกษาทั่วทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานของโปรแกรมมิ่งไปจนถึงเทคนิค ICT ใหม่ล่าสุด

โปรแกรมมิ่งซึ่งถูกนำไปใช้ในทุกวงการตั้งแต่คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ATM ของธนาคาร การจัดการสินค้าในร้านสะดวกซื้อ อีกทั้งยังเป็นเทคนิคที่ขาดไม่ได้สำหรับการผลิตเกมในปัจจุบันอีกด้วย ที่ DHU นักศึกษาจะได้รับความรู้ภาษาโปรแกรมมิ่ง และเทคนิคเครือข่ายผ่านทางการปฏิบัติ ขยายการคิดสังเกตเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ที่ใช้ ICT ศึกษาความเป็นไปได้ที่มีขนาดใหญ่และค้นคว้าต่อไป

ลักษณะเด่นของการเรียน

ศึกษาสิ่งใหม่ล่าสุดของเทคนิค ICT จากครูผู้สอนที่เป็นนักเทคนิคอยู่ในปัจจุบัน

ครูอาจารย์ซึ่งเป็นนักเทคนิคที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันและมีบทบาทในแถวหน้าของวงการ ICT จะเป็นผู้บรรยายเทคนิคโปรแกรมมิ่งใหม่ล่าสุด วิชาเรียนดังกล่าวซึ่งเป็นแรงกระตุ้นจะเป็นประโยชน์ทั้งในการสร้างความสามารถที่ทำให้เกิด Content ในยุดต่อไปด้วยเช่นกัน

วิชาซึ่งสอนอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเข้าใจง่าย แม้ผู้ที่เพิ่งเริ่มก็สามารถมีเทคนิคติดตัวได้อย่างราบรื่น

มีการชี้แนะอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่พื้นฐานเพื่อให้แม้กระทั่งผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้โปรแกรมมิ่งเป็นครั้งแรกสามารถเรียนตามทันได้ นอกจากนี้ ยังศึกษาอีกหลายภาษา และทำความเข้าใจจนถึงกลไกของโปรแกรมมิ่ง

ค้นหาความเป็นไปได้ของContent ใหม่ที่ผสมผสาน Web และ 3DCG ลงไป

วงการ ICT ในปัจจุบันที่จำเป็นต้องมี Content ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคต่างๆ นักศึกษาจะได้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมกับสัมผัสกับการเรียนในขอบเขตอื่นๆ เช่น 3DCG และWeb ไปพลางสร้างความสามารถในการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

แนะนำวิชาเรียน

「リアルタイム3Dグラフィックス・PRG」 Unityを用いたゲーム開発をもとに、リアルタイム3Dプログラミングにおけるベースの技術と手法を理解します。実際の3Dコンテンツ制作現場で活躍できる人材に成長するための、3Dプログラミングの基礎技術と応用能力を修得します。

"สัมมนาโปรแกรมภาษาC" ได้ความรู้ภาษา C ซึ่งเป็นพื้นฐานของเทคนิคโปรแกรมมิ่ง จะได้ศึกษาหลักการทำงานของโปรแกรมและแนวคิดทางทฤษฎี

ตัวอย่างวิชาที่แนะนำ

Engineer Literacy/สัมมนาโปรแกรมภาษา C/สัมมนาโปรแกรม Web/เทคนิคกราฟฟิกเรียลไทม์/สัมมนาโปรแกรมสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชั่น/สัมมนาการคิดค้นพัฒนาเกม/สัมมนาการสร้างเครือข่าย/สัมมนาฐานข้อมูล/พื้นฐานการออกแบบระบบ/สารสนเทศศาสตร์เกม/เทคนิคคอมพิวเตอร์/ทฤษฎีโดยรวมเทคนิค ICT/การประมวผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing) และอื่นๆ

แนะนำอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ทากาฮิสะ คามิยะ โปรแกรมเมอร์อิสระที่มีบทบาทอยู่ในแถวหน้าของสถานที่การคิดค้นพัฒนาเกมจริง

ศาสตราจารย์นัตสึโอะ โคดะ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค 3DCG มีบทบาททั้งด้านการเขียนหนังสือและการบรรยาย

ธุรกิจ

ศึกษาการบริหารและการตลาด คิด Content business ใหม่

สิ่งจำเป็นไม่ว่าจะในวงการแบบไหน หรือสาขาอาชีพใดก็คือความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ในตอนเริ่ม Content หรือธุรกิจใหม่จะต้องมีการนำเสนอโดยคำนึงถึงเรื่องธุรกิจเอาไว้ในใจแล้ว ที่ DHU จะมีการใช้ตัวอย่างจริงเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร การวางแผนธุรกิจ และการตลาด โดยจะเป็นวิชาเรียนสัมมนาที่มีการสมมติถึงการพรีเซ็นต์ให้แก่ผู้ลงทุน มีการบรรยายโดยเชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมา ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติ

ลักษณะเด่นของการเรียน

ศึกษาพื้นฐานเช่น เศรษฐกิจ สถิติ การตลาด และสร้างความรู้สึกสัมผัสทางธุรกิจโดยผ่านทางการเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติ

ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เป็นการนำสิ่งให้เข้ามาเพื่อเรียนธุรกิจเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา คือนักเรียนที่อยากทำธุรกิจด้าน ICT นักเรียนที่อยากเริ่มธุรกิจ และนักเรียนที่มุ่งทางด้านการโฆษณา เพื่อทำให้มีความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้น เรียนการพรีเซ็นต์ การอภิปราย ฯลฯ ในเชิงปฏิบัติ

ครูอาจารย์ที่รู้จัก "ปัจจุบัน" ของธุรกิจ จะเป็นผู้แนะนำโดยตรงซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีประสบการณ์จริง

ครูอาจารย์ที่ชี้แนะส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารที่มีบทบาทในระดับแถวหน้า หรือโปรดิวเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Digital content โนวฮาวของธุรกิจหรือแนวโน้มของวงการที่พวกเขาจะได้เรียนเป็นความรู้ที่ยังใช้ได้อยู่จริงๆ และสิ่งที่น่าสนใจอีกประการคือ เครือข่ายที่บรรดาครูอาจารย์มีอยู่

มีความรู้เกี่ยวกับWeb ซึ่งขาดไม่ได้สำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบัน

เรียนเกี่ยวกับ Web ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างเหนียวแน่นกับธุรกิจในปัจจุบัน อีกทั้งยังศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การตลาดซึ่งใช้อินเตอร์เน็ตไปพร้อมกันด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ขั้นสูงที่สามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่ากับวงการไหนหรือสายอาชีพใดได้ทั้งหมด

แนะนำวิชาเรียน

"สัมมนาอาจารย์ทากุมิ" ทำกิจกรรมการวิจัย "การตลาดเพื่อการขบคิด"เป็นธีมในสังคมอินเตอร์เน็ต หัวข้อวิจัยจะมีลักษณะพิเศษคือ มีความรุดหน้าและความเฉพาะทางสูง อีกทั้งยังมีการทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มภายนอก เช่น สมาคม e-marketing และกลุ่ม EXPO ฯลฯ ด้วย

"พื้นฐานการตลาด" จะมีความเข้าใจลำดับขั้นตอนพื้นฐานของการตลาด เช่น สินค้าบางอย่างเหตุใดจึงรับความนิยม? ทำไมจึงเป็นที่ชื่นชอบเป็นระยะเวลานาน? ทำไมจึงมีความแตกต่างกับคู่แข่ง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหัวข้อที่เกิดขึ้นจริง

ตัวอย่างวิชาที่แนะนำ

พื้นฐานเศรษฐศาสตร์/พื้นฐานการตลาด/พื้นฐานบัญชี/พื้นฐานสถิติ/พื้นฐานวิจัย/พื้นฐานการวางแผน/Event planing/การจัดการโปรเจค/จิตวิทยาธุรกิจ/การตลาดอินเตอร์เน็ต/กลยุทธ์การตลาด/ทฤษฎีโฆษณา/เบื้องต้นการเริ่มธุรกิจ และอื่นๆ

แนะนำอาจารย์ผู้สอน

ศาสตราจารย์สึงุฮิโตะ โอบะ นอกจากมีความเกี่ยวข้องกับWeb Integration จำนวนมากแล้ว ยังทุ่มเทให้กับการสร้างบุคลากรอีกด้วย

ศาสตราจารย์เออิจิ ทากุมิ ควบที่ปรึกษาของบริษัทจำนวนมากในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านe-marketing และจิตวิทยา

ศาตราจารย์ยูกิ นากาตะ ใช้ทฤษฎีการตลาดของ MBA มาประยุกต์ สร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ

การแสดงออกด้วยสื่อที่ทันสมัย

วิจัยและสร้างการแสดงมีเดียใหม่ๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว 4K และ Projection mapping

สิ่งแวดล้อมและธุรกิจใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากดิจิตอล เช่น SNS และ Big data ซึ่งครอบคลุมหลากหลายด้านในความเป็นจริง และอาจพูดได้ว่าในจุดนั้นยังมีความเป็นไปได้จำนวนมากถูกเก็บซ่อนอยู่ ที่ DHU จะศึกษาความรู้และการแสดงออกของดิจิตอลใหม่ล่าสุดโดยเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของสังคมตลอดเวลา วิจัยสื่อและการแสดงออกที่ยังไม่ปรากฏขึ้นบนโลกนี้และสร้างสรรค์ขึ้น สร้างบุคลากรที่จะสร้างอนาคตด้วยความสามารถทางการคิดที่อุดมสมบูรณ์และความสามารถเทคนิคขั้นสูง

ลักษณะเด่นของการเรียน

วิจัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เช่น ภาพเคลื่อนไหว 4K และ Projection mapping

มีประสบการณ์อย่างลึกซึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน เช่น Projection mapping, Head Mounted Display ที่ทำขึ้นพิเศษเป็นแบบ Virtual Reality, ปริ้นท์เตอร์ 3D, Wearable Device (นาฬิกาสมาร์ทวอท์ช และแว่นตา)

นอกจากสื่อที่มีความใหม่คมชัดล่าสุดแล้ว ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และวิธีการแสดงออกด้วย

นอกจากอุปกรณ์เทคโนโลยีล่าสุดแล้ว ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เช่น Projection mapping AR แอปพลิเคชั่น มีการวิจัยจนกระทั่งถึงวิธีการแสดงออก เช่น 2D, 3D การถ่ายภาพจริงฯลฯ สร้างเครื่องมือและการแสดงออกซึ่งใช้เทคนิคที่ทันสมัย

วิจัยวิธีการใหม่ล่าสุดของธุรกิจ เช่น วิธีการทำการตลาด ฯลฯ

การรวมเอาวิชามีเดียและเครื่องมือที่ทันสมัยล่าสุด เช่น โฆษณาที่มีการใช้ AR มารวมกับวิชาธุรกิจ จะเป็นการวิจัยวิธีการทำการตลาดใหม่ๆด้วย และยังค้นหาความเป็นไปได้ในธุรกิจอีกด้วย

แนะนำวิชาเรียน

"สัมมนาอาจารย์สุงิยามะ" มีการยกมีเดียที่ทันสมัยในทุกครั้งเพื่อค้นหาและวิจัยวิธีการและความคิดสำหรับการนำไปใช้ในสังคมจริงๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากมุมมองต่างๆ เป็นสถานที่การเรียนรู้ที่นำไปสู่การถกเถียงกันอย่างกระตือรือร้น

"สัมมนาอาจารย์โคดะ" เทคนิคการแสดงออกซึ่งใช้สมาร์ทโฟนที่กำลังเป็นที่สนใจ สมาร์ทโฟนขนาดเล็กที่มีกล้องติดอยู่นี้สามารถแสดงออกได้หลายๆสิ่ง เช่น เกม และ AR ฯลฯ

ตัวอย่างวิชาที่แนะนำ

สัมมนาโปรแกรมภาษา C/สัมมนาโปรแกรม C++/สัมมนาการคิดค้นพัฒนาเกม/สัมมนาโปรแกรมของสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชั่น/เทคนิคกราฟฟิกแบบเรียลไทม์/การแสดงออกมีเดียสมัยใหม่/การตลาดอินเตอร์เน็ต และอื่นๆ

แนะนำอาจารย์ผู้สอน

โทโมยูกิ สุงิยามะ อธิการบดี ผู้บุกเบิกวงการ IT และ Contentและเป็นผู้ก่อตั้งดิจิตอลฮอลลีวูด

นัตสึโอะ โคดะ ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค 3DCG มีบทบาทในการเขียนหนังสือและบรรยาย