หลักสูตร4ปี

ขัดเกลาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยการศึกษาแบบเป็นลำดับขั้น

หลักสูตรของ DHU ที่ศึกษาขอบเขตเฉพาะทางจำนวนหลายเรื่อง เช่น วิธีการและเทคนิคการแสดงดิจิตอล ธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ด้วยระบบ Quarter ที่สามารถศึกษาได้อย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มความเชี่ยวชาญขึ้นทีละน้อย และทำให้มีความรู้ที่จำเป็นในสังคมต่อจากนี้และมีความสามารถในการปฏิบัติ

ชั้นปีที่ 1 1Q

ฝึกอบรมภายในประเทศหลังจากที่เข้าศึกษา

จัดฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ DHU ได้อย่างเต็มที่ ปีการศึกษา 2015 มีการบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาทั้งเรื่องเรียนและเรื่องการสัมผัสกับคนญี่ปุ่นจากรุ่นพี่ มีการไปสักการะที่คันดะเมียวจิซึ่งอยู่ฝั่งมหาวิทยาลัย จะทำให้มีความเข้าใจในศาสนาญี่ปุ่นลึกซึ้ง มีการสัมภาษณ์ผู้คนชาติต่างๆที่แตกต่างกับตนเองที่อากิฮาบาระ รวมทั้งไปสวนสนุกด้วยกันกับทุกคนเพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

※นักศึกษาที่ไม่ใช่นักเรียนต่างชาติจะเข้าฝึกอบรมที่ต่างประเทศ

2Q
3Q
4Q

ศึกษาความรู้พื้นฐานการแสดงออก

เรียนรู้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการแสดงออกเช่น ปริทัศน์การคิด ทฤษฎีสีสัน ปริทัศน์การสื่อสารดิจิตอล ฯลฯ ยังได้สัมผัสกับขอบเขตเนื้อหาเฉพาะทางหลายอย่าง รู้จักความเหมาะสมด้วยตัวเอง ซึ่งจะเชื่อมต่อกับการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 2

เริ่มการสัมมนา

ใช้ PC ในการสร้างความสามารถในการผลิตทางครีเอทีฟ หากเผชิญกับการ "สร้าง" ในระยะเริ่มต้น ด้วยความรู้สึกสนุกก็จะสามารถเพิ่มความอยากเรียนขึ้นได้อย่างแน่นอน

Up ความสามารถทางการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น

การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสัปดาห์ละ 2-3 วัน สัมผัสกับภาษาญี่ปุ่นเป็นประจำ จะทำให้ความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นการเรียนอย่างสนุกสนานในชั้นเรียนที่จำแนกตามระดับจึงสบายใจได้

ชั้นปีที่ 2 1Q
2Q

เรียนภาษาอังกฤษในขอบเขตเนื้อหาเฉพาะทาง

เรียนภาษาอังกฤษในขอบเขตเนื้อหาเฉพาะทางของภาพเคลื่อนไหว CG เรียนคำศัพท์เฉพาะทางและวิธีการทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ

เริ่มวิชาการศึกษาทั่วไป

เรียนความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จากมุมมองที่แปลกออกไป เช่น ทฤษฎีวัฒนธรรมการ์ตูน ปริทัศน์ศิลปะแห่งการกิน และขัดเกลาความสามารถในการสร้างสรรค์ที่สนับสนุนการผลิตเหล่านี้

3Q
4Q

วิชาเรียนแบบบรรยายจะทำให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางลึกซึ้ง

ศึกษา Video direction ธุรกิจการโฆษณาเพื่อให้ได้เรียนรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ได้รับความรู้ในขอบเขตเนื้อหาเฉพาะทางที่กว้างขวางตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงวิธีการทางธุรกิจ

ขัดเกลาความสามารถการแสดงออกด้วยการสัมมนาระดับสูง

課題を通して本格的な制作を開始。制作経験を重ねることで、実践力・応用力・表現力を磨きます。複数領域を合わせて履修することも可能です

インターンシップ&企業ゼミ

การฝึกงานซึ่งออกไปยังบริษัทธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่จริง หรือการสัมมนาของบริษัทธุรกิจที่สามารถมีประสบการณ์การทำงานเช่นเดียวกันได้ภายในมหาวิทยาลัยนี้เป็นโอกาสที่ดีในการทดลองความสามารถที่มีติดตัว

มีมุมมองแบบสากลในการเรียนต่อต่างประเทศ

การลองใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษซึ่งนอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น จะช่วยสร้างความรู้สึกสัมผัสที่มีความเป็นสากลได้ หากได้เล่าเรียนกับนักเรียนของประเทศอื่นก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างทั้งวิธีการมองสิ่งของและวิธีการคิดอย่างแน่นอน

ชั้นปีที่ 3 3Q
4Q

เลือกห้องวิจัยสัมมนา เพื่อเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ในขอบเขตเฉพาะทาง

สังกัดอยู่ในห้องสัมมนา จะเพิ่มความสามารถในการประยุกต์และความสามารถในการปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น การเข้ารับการชี้แนะจากครูอาจารย์จากหลายห้องสัมมนาจะทำให้สามารถเรียนรู้ขอบเขตเนื้อหาอื่นๆ เช่น CG และโปรแกรมมิ่งไปพร้อมกันได้

ชั้นปีที่ 4 1Q
2Q

ในที่สุดกิจกรรมกรหางานก็เริ่มขึ้น!

มีการสนับสนุนหลากหลายด้านจาก DHU ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษารายบุคคล หลักสูตรมาตรการรับมือ งานอธิบายแนะนำบริษัทภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ เพื่อเริ่มต้นมุ่งสู่การทำให้ความฝันเป็นจริง

3Q
4Q

ลงมือทำผลงานเพื่อจบการศึกษาอันเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของชีวิตการเรียน 4 ปี

เริ่มลงมือผลิตผลงานเพื่อจบการศึกษาที่อาจเรียกได้ว่าผลงานชิ้นสุดท้ายของการเรียนในมหาวิทยาลัย ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์จะเปิดให้คนทั่วไปได้ชมที่นิทรรศการการผลิตผลงานเพื่อจบการศึกษา ส่วนผลงานยอดเยี่ยมจะได้รับ "รางวัลยอดเยี่ยมการผลิตผลงานเพื่อจบการศึกษาของ DHU"