วิชาพื้นฐาน

นำต้นกำเนิดของการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องจนถึงอนาคตติดตัวไป! "ความรู้พื้นฐาน" บ่อเกิดแห่งความรู้

การทำให้เกิด "อะไรใหม่ๆ" นั้นจำเป็นต้องมีความรู้จำนวนมากเพื่อเป็นต้นกำเนิดของความคิด ที่ DHU นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดเริ่มแห่งความสนใจ สะสม "การดึงเอาความรู้ออกมา" และสร้างบุคลากรที่สามารถดำเนินการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องได้ยาวนาน

ลักษณะพิเศษของการเรียน

1. เริ่มวิชาเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่เริ่มสัมผัสได้ถึงความจำเป็นของการเรียนความรู้พื้นฐาน

Những môn học về kiến thức xã hội mà bình thường được học vào năm 1, năm 2 thì sẽ được học từ năm 2 đến năm 4 ở trường DHU. Lý do là vì đây là thời kỳ tự bản thân sinh viên sẽ cảm nhận được sự cần thiết của việc có kiến thức tổng quát khi đang cố gắng hoàn thành các bài tập chế tác trên lớp. Khi cảm nhận được sự cần thiết của việc bổ sung kiến thức và cách suy nghĩ về các sự kiện lịch sử, hay sự thấu hiểu tính đa dạng, sinh viên sẽ nắm vững và sâu sắc hơn những kiến thức này. Không những thế còn có ý thức để tìm hiểu sâu và kỹ hơn nữa. Khi bản thân có được ý thức trau dồi và bổ sung kiến thức cho mình một cách tích cực thì năng lực sáng tạo cũng sẽ tăng cao. Những môn học văn hóa cũng là vì mục tiêu đó mà được mở ra.

2. เนื่องจากสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาจำนวนมากได้ในระยะเวลาอันสั้น จะเพิ่มการดึงเอาไอเดียออกมา

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ศาสนา กฎหมาย ฯลฯ ... "การดึงความรู้" สำหรับเชื่อมต่อกับการแสดงออกถึงความคิดนั้น แน่นอนว่าจะต้องมีอยู่จำนวนมาก วิชาการความรู้พื้นฐานของ DHU นั้นไม่ว่าวิชาใดก็ตามจะถูกออกแบบให้กลั่นเอาสาระสำคัญของการศึกษาเฉพาะทางต่างๆ นอกจากนี้ยังได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถได้รับความรู้ที่หลากหลายภายในระยะเวลาอันสั้น ใน 1 ภาคการศึกษาจะจบสิ้นใน 8 ครั้ง และการนำระบบ Quarter ที่มีภาคเรียนเกิดขึ้น 4 ครั้งใน 1 ปีนั้นจะทำให้สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาได้เป็นจำนวนมาก และขยายขอบเขตของความรู้ที่ได้รับได้ การรู้จักการเฝ้ามองสิ่งต่างๆในมุมมองจากทิศต่างๆจากการเรียนเช่นนี้ การสร้างทัศนะที่มีต่อโลกในแบบเฉพาะของตนเองนั้นจะเป็นประโยชน์กับกิจกรรมการสร้างสรรค์และการผลิต

3. เนื้อหาที่เชื่อมกับเฉพาะทางซึ่งจะทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญานั้นจะเพิ่มความอยากในการเรียน

ถึงแม้จะเป็น "วัฒนธรรม"ตัวหนึ่งก็ตาม แต่วิธีการเข้าถึงของวิชาการศึกษาของDHUมีความหลากหลาย กำหนดวิชาต่างๆ เช่น ทฤษฎีการ์ตูน Media art, ทฤษฎีแฟชั่น ฯลฯ ในขณะเดียวกันเนื่องจากเนื้อหามีการเชื่อมโยงกับเรื่องเฉพาะทางที่นำไปใช้ได้ง่ายในกิจกรรมการสร้างสรรค์ จึงมีความอยากรู้อยากเห็นในการเรียน และจะนำไปสู่การเพิ่มความสามารถการสร้างสรรค์ของตนเอง แม้ว่าบางสาขาที่อาจคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสร้างสรรค์ก็ตาม แต่ก็มีหน่อแห่งไอเดียซ่อนอยู่ จะมีความคิดที่ได้รับการเล่าเรียนวิชาการศึกษาตกตะกอนอย่างหนักแน่นในผลงาน จึงเป็นการเพิ่มความสามารถทางเทคนิค และความสามารถในการแสดงออกมากยิ่งขึ้น สิ่งนี้จะเป็นต้นกำเนิดเพื่อทำให้กิจกรรมทางการสร้างสรรค์นับจากนี้อีก 10, 20 ปี ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง