แนะนำหลักสูตรปริญญาโท

Master of Digital Contents Management = Business × Creative × ICT

ภาควิชาดิจิตอลคอนเทนส์มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูดเป็นบัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทางสำหรับคนทำงาน ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลการอันสามารถสร้างการ "ปฏิรูป" ให้แก่สังคมในยุคข่าวสารชั้นสูงตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นไป ด้วยการใช้การสื่อสารทางดิจิตอลอย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ

เมื่อศึกษาจบแล้วจะได้รับวุฒิเป็นมหาบัณฑิตด้านวิชาชีพเฉพาะทาง "มหาบัณฑิตDCM (Digital Contents Management)" ซึ่งเป็นวุฒิที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานอันรวมศาสตร์ทั้งสามอันได้แก่ ธุรกิจ ครีเอทีฟและ ICT (Inoformation&Communication) เข้าไว้ด้วยกัน หรือพูดอีกอย่างได้ว่า เป็นวุฒิที่แสดงว่ามีความสามารถในการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมและวัฒนธรรมใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีและคอนเทนส์ดิจิตอล

ลิงก์ บัณฑิตวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด

ลักษณะเด่น

มหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด (DHGS) ได้เตรียมหลักสูตรอันเป็นเอกลักษณ์และระบบที่สามารถทำให้คนที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วในญี่ปุ่น ตลอดจนนักศึกษาจากต่างชาติสามารถศึกษาอย่างต่อเนื่องได้ เรามีวิธีการและเครือข่ายที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติจริงซึ่งมีขอบเขตกว้างกว่าศาสตร์ที่มีอยู่เดิมอันเป็นสิ่งที่ไม่มีในบัณฑิตวิทยาลัยในญี่ปุ่น ลักษณะเด่นของเรามีอยู่ 6 ข้อดังนี้

CHALLENGER

ไม่ต้องมีประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้เฉพาะทางจากศาสตร์ที่คุณถนัดและเชี่ยวชาญอยู่แล้ว อันได้แก่ศาสตร์ด้านธุรกิจ ครีเอทีฟและICT

เพียงแค่มีความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางหรือเฉพาะวงการด้านดิจิตอลก็ได้ เนื่องจากมีการให้ความรู้พื้นฐานในด้านการวางแผนธุรกิจ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ตลอดจนมีวิชาพื้นฐานด้านทักษะการครีเอทีฟ จึงสามารถเลือกเรียนวิชาที่อยากเรียนโดยเน้นความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตัวเองได้ และสามารถทำให้ตัวเองมีความสามารถในการพัฒนาคอนเทนส์ใหม่ๆและความสามารถในการท้าทายที่จะสร้างธุรกิจในอุดมคติให้เป็นจริงขึ้นมาได้อย่างเป็นระบบ

PROTOTYPING

ให้ความสำคัญต่อการสร้างโปรโตไทป์ ทำไอเดียให้กลายเป็นบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้สูง

ในการจะจบการศึกษา เราจะไม่เน้นเพียงแค่การทำ "แผนทางธุรกิจ" แต่จะให้ความสำคัญต่อนโยบาย "โปรโตไทป์" เพราะหากสามารถมีโปรโตไทป์ที่มีความเป็นไปได้สูง แผนงานก็จะไม่จบลงเพียงแค่เป็นความฝัน แต่สามารถนำไปสู่การเริ่มต้นในสังคมจริงได้อย่างราบรื่น ดังนั้นในรายวิชาเฉพาะทางที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้เป็นไปได้ อาจารย์ผู้เป็นนักปฏิบัติและทำงานอยู่ในระดับแถวหน้าของวงการ ก็จะช่วยสอนวิธีการยกระดับจากไอเดียให้กลายเป็นบริการหรือแอพพลิเคชั่นหรือผลิตภัณฑ์ต่อไป

START-UP MIND

เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชน เรามีผลงานในการสร้างธุรกิจventure รองจากมหาวิทยาลัยวาเซดะและมหาวิทยาลัยเคโอ

ด้วยหลักสูตรอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้เรามีผลงานการสร้างธุรกิจventureเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชน เราเป็นอันดับ3รองจากมหาวิทยาลัยวาเซดะและมหาวิทยาลัยเคโอ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับ venture capital สร้างโอกาสในการนำเสนอแผนทางธุรกิจให้แก่นักลงทุนและให้การสนับสนุนการหาเงินทุน เราจึงมีสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เกิดธุรกิจเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการมีความสัมพันธ์กับวงการผ่านทางอาจารย์ก็เป็นอีกโอกาสสำคัญในการทำให้ธุรกิจเป็นจริง

DIVERSITY & NETWORK

เน็ตเวิร์คของศิษย์เก่าที่มีอยู่7หมื่นคนและแรงกระตุ้นจากนักศึกษาต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก

ด้วยเครือข่ายของสมาคมศิษย์เก่า"โคยูไก"อันประกอบด้วยศิษย์เก่า 7หมื่นคนของดิจิตอลฮอลลีวูดทำให้เราสามารถประกาศรับสมัครบุคลากรและสร้างบิสสิเนสแม็ตชิ่งได้ อีกทั้งโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านการทำวิจัยร่วมกับบริษัท หรือเข้าสังกัดห้องวิจัยของอาจารย์แล้วทำโปรเจ็คต์ร่วมกับอาจารย์ก็มีมากและหลากหลาย นอกจากนี้การที่มีนักศึกษาที่มีช่วงอายุกว้างคือจาก 22-60ปี และมีนักศึกษาจาก17ประเทศทั่วโลก ทำให้เป็นแรงกระตุ้นที่ดีในการสร้างสรรค์ไอเดียที่ไม่จำกัดด้วยอายุและเส้นกั้นพรมแดน

NIGHT & WEEKEND

การเรียนการสอนจัดในช่วงกลางคืนของวันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์ มีระบบลดค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ

การเรียนการสอนจัดในช่วงกลางคืนของวันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้น 70%ของรายวิชาจะสอนตั้งแต่ 21.00น.ของวันธรรมดา นอกจากนี้ก็จะสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ การจัดระบบเช่นนี้ทำให้ผู้ที่ทำงานอยู่ในบริษัทในญี่ปุ่นสามารถมาเรียนได้ง่าย และเนื่องจากสามารถตามบทเรียนได้จากการดูคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้ ทำให้นักศึกษาสามารถตามบทเรียนได้ทันในเวลาต้องขาดเรียน นอกจากนี้ยังมีระบบลดค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีในฐานะนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ รายละเอียดกรุณาดูในข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา

CREATIVE ASSOCIATION

ความได้เปรียบในด้านครีเอทีฟที่เพิ่มขึ้นจากการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะทาง

ดิจิตอลฮอลลีวูดกรุ๊ปยังบริหารงานระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยระบบ4ปี) และโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะทางด้วย การที่นักศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งเชี่ยวชาญในด้านแผนงานทางธุรกิจและโปรเจ็คต์แมเนจเมนต์กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีความสามารถในด้านการสร้างคอนเทนส์ และนักเรียนในโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะทางได้มาร่วมมือกัน จะทำให้สามารถสร้างตั้งแต่แผนงานไปจนถึงคอนเทนส์ได้อย่างครบวงจรภายในมหาวิทยาลัย นอกจากเราจะมีวิชาที่สามารถชมภาพยนตร์อันเป็นสื่อการสอนได้ฟรีอย่างพร้อมสรรพ อาจารย์มืออาชีพที่สร้างครีเอเตอร์ในโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะทางยังรับผิดชอบทางด้านวิชาทักษะในบัณฑิตวิทยาลัย ทำให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีในด้านการผลิตไปพร้อมๆกับการทำความเข้าใจครีเอทีฟในเชิงการปฏิบัติจริง

หลักสูตร

เป็นหลักสูตร2ปีที่จะทำให้มีความสามารถในการวางแผนซึ่งรวมถึงการคาดการณ์อนาคต เป็นหลักสูตรที่รวมเอาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติไว้ด้วยกัน

เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทั้งสามอันได้แก่ ธุรกิจ ครีเอทีฟและICTอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านหลักสูตรที่เป็นลำดับขั้นตอนอันประกอบด้วย "วิชาพื้นฐาน" "วิชาเฉพาะ" "วิชาปฏิบัติการวิจัย (แล็บ)" นอกจากนี้ในวิชา "การวิจัยเพื่อจบการศึกษา" จะให้ผู้เรียนได้วิจัยเชิงปฏิบัติการในการนำแผนทางธุรกิจที่ได้วาง คอนเทนส์ที่ได้พัฒนาขึ้นมา บริการ ตลอดจนโปรโตไทป์ไปทำเป็นธุรกิจจริง

วิชาพื้นฐาน

เพื่อทำให้มีความรู้ เซนส์ ความสามารถฯลฯที่เป็นพื้นฐานสำหรับบุคลากรผู้จะเป็นผู้นำอนาคตอันใกล้ซึ่งจะต้องก้าวไปไกลกว่าผู้อื่นครึ่งก้าวเสมอ และจะต้องสามารถเข้าใจทักษะพื้นฐานในงานโปรดักชั่นด้วย

วิชาเฉพาะ

เรียนรู้ความรู้เฉพาะทางของทุกศาสตร์ในเชิงสหสาขาวิชาและวิธีการปฏิบัติจริงผ่านการบรรยายหรือการสัมมนา

วิชาปฏิบัติการวิจัย (แล็บ)

เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจและคอนเทนส์ การนำไปปฏิบัติ แล้วนำสิ่งเหล่านั้นกลับมาทบทวนเพื่อสร้างความสามารถในการปฏิบัติให้ลุล่วงและการบริหารจัดการ ผ่านการเรียนในรูปแบบการสัมมนากลุ่มเล็ก

การวิจัยเพื่อจบการศึกษา

ส่งแผนงานธุรกิจกับโปรโตไทป์หรือวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตที่มีความแปลกใหม่และตรงกับความต้องการของวงการในฐานะเป็นผลงานรวบยอดการวิจัยที่ได้ทำมา

การนำเสนอผลงานดีเด่น (DHGS Collection)

  • บัณฑิตวิทยาลัยของเราจะจัดการนำเสนอผลงานดีเด่น (DHGS Collection)ของนักศึกษาระดับปริญญาโทในทุกช่วงปลายปีงบประมาณ (ประมาณปลายก.พ.-ต้นมี.ค.)
  • คณะกรรมการคัดเลือกผลงานจะได้คัดผลงานดีเด่นจาก "แผนงานธุรกิจและเดโมคอนเทนส์ใหม่" ซึ่งเป็น "การวิจัยเพื่อจบการศึกษา"ของนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา และยังจะได้เลือกจากผลงานการวิจัยในรายวิชา "แล็บ" หรือวิชาปฏิบัติการวิจัย เพื่อนำเสนอในฐานะเป็นผลงานดีเด่น
  • "DHGS Collection" จะเป็นการรวบรวมผลงานที่โดดเด่นที่สุดที่นักศึกษาของเราสร้างสรรค์ออกมาในปีนั้น ๆ แล้วนำเสนอในฐานะเป็น1วันของ "พลังทั้งหมดของบัณฑิตวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด"
  • นอกจากนักศึกษาระดับปริญญาโทและศิษย์เก่าแล้ว เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้คนเข้าร่วมงานเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่กำลังมองหาไอเดียใหม่ๆในการลงทุน ผู้กำลังมองหาเพื่อนร่วมงาน บุคคลทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนผู้ที่กำลังคิดอยากสมัครเข้ามาเรียน

Exibition movie

คณาจารย์ของภาควิชา

คณาจารย์ของภาควิชาของเราประกอบด้วย "มืออาชีพของวงการ" ซึ่งมีผลงานการปฏิบัติจริงในระดับท็อปคลาสของทั้งวงการICT คอนเทนส์และธุรกิจ คณาจารย์ต่างเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของภาควิชาและจะได้จัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาทันสมัยที่สุดในการสร้างบุคลากรซึ่งจะรับผิดชอบวิสัยทัศน์ของคนรุ่นต่อไป จากนี้ไปจะขอแนะนำอาจารย์ส่วนหนึ่งในแต่ละศาสตร์ด้าน B, Cและ I

Lĩnh vực Tên Chức vụ Giới thiệu Các môn học đảm nhiệm
สายธุรกิจ ศาสตราจารย์ซาโต มาซาฮิโระ กรรมการผู้จัดการบริษัท Grownavi เข้าทำงานในบริษัทโทรคมนาคมและโทรศัพท์ของญี่ปุ่น (NTT) ในปี1992 จากนั้นทำงานเกี่ยวกับการตลาดและการวางแผนการบริหารธุรกิจ ต่อมาในปี1999เข้าร่วมการก่อตั้งฟรีISPไลฟ์ดอร์ มีประสบการณ์ในด้านcoraborate strategy และการพัฒนาธุรกิจ ในปี2002เข้ารับตำแหน่งกรรมการดำเนินงานวางแผนการบริหารดิจิตอลฮอลลีวูด ในปี2005ได้ก่อตั้งบริษัทGrownaviซึ่งดำเนิน "ธุรกิจการสนับสนุนความเติบโตของคนและธุรกิจ" โดยเน้นงานด้านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างบุคลากร การพัฒนาระบบ E-Learning และบริหารจัดการ Portal siteเกี่ยวกับการสัมมนาและกลุ่มแลกเปลี่ยนต่างๆ ในบัณฑิตวิทยาลัยของเรา อาจารย์เป็นหัวหน้า "Effective Learning Lab" (ห้องทดลองซาโต มาซาฮิโระ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการ "สร้างการศึกษาแบบใหม่ที่ใช้ดิจิตอลเทคโนโลยี" เป็นผู้นำในด้านการสร้างความเคลื่อนไหวในการก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี และศาสตร์ด้าน "EdTech" มีความพยายามในการเป็นผู้กระจายแนวโน้มใหม่ล่าสุดของการศึกษาxICT เช่น EdTech JAPAN Pitch Festivalอันเป็นกิจกรรมเพื่อกระจายแนวคิดในการเริ่มต้นEdTech, การโปรดิวซ์EdTech Campซึ่งเป็นโปรแกรมสนับสนุนEdTech ออกไปในวงกว้าง นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาและกรรมการผู้ตัดสินอินคิวเบชั่นโปรแกรมจำนวนมาก เช่น โดโคโมะ อินโนเวชั่น วิลเลจ, สตาร์ทอัพวีคเอนด์, Viling Venture Partners เอฟเฟคทีฟ เลิร์นนิ่ง แล็บ
สายครีเอทีฟ ศาสตราจารย์ฮอนดะ ทาดาฟุซะ แพลนเนอร์ของบริษัท เด็นท์ซู CDC ทำงานเป็นเว็บดีไซเนอร์มาตั้งแต่ศึกษาอยู่ในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยโซเฟีย ต่อมาได้ทำงานที่Yahoo! Japan, Cyber Agent, Coca-Cola, beacon communications, GROUND จนมาทำงานในปัจจุบัน ขณะนี้ทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพโดยเน้นการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารของNational Client คอมมิวนิเคชั่น ดีไซน์ แล็บ
สาย ICT ศาสตราจารย์โคดะ นัทซุโอะ กรรมการผู้จัดการบริษัท Integral Vision ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาโทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิก3Dที่สถาบันวิจัยโซนี่คิฮาระ นอกจากนี้ยังเข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกมและคาร์เนวิเกเตอร์ ในเดือนก.ค.ปี2007ได้ก่อตั้งบริษัทฮิวจ์สเกลเรียลลิตี้ซึ่งทำงานด้านวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี3DCG ในแบบต่าง ๆ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท Integral Vision ทุ่มเทให้แก่การสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อรับผิดชอบคนรุ่นต่อไปผ่านการเขียนหนังสือ บรรยาย เป็นวิทยากร ฯลฯ (หนังสือ) "Direct X เกมกราฟฟิก โปรแกรมมิ่ง" (ซอฟแบงค์ครีเอทีฟ)/ "Direct X เกมกราฟฟิก โปรแกรมมิ่ง Ver2.0" (ซอฟแบงค์ครีเอทีฟ)/ "Direct X เชเดอร์ โปรแกรมมิ่ง" (ซอฟแบงค์ครีเอทีฟ) สัมมนาเซอร์วิสโปรโตไทป์/สัมมนาโปรดักโปรโตไทป์/เรียลไทม์ คอนเทนส์ แล็บ

การแนะนำอาจารย์คนอื่นๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

การสอบเข้าศึกษา การเรียนการสอน ตลอดจนการแนะแนวการวิจัยของเราทั้งหมดดำเนินการด้วยภาษาญี่ปุ่น รายละเอียดกรุณาดูจากหน้าเว็บ (ภาษาญี่ปุ่น)

กรณีติดต่อสอบถามจากต่างประเทศให้สอบถามไปยังเมล