ข่าวสารการรับสมัคร

ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูดที่ประเมินความถนัดในสาขาต่างๆและความประสงค์ในการทำอย่างแรงกล้า

มหาวิทยาลัยของเราต้องการรับผู้ที่มีความถนัดในสาขาต่างๆและมีความประสงค์ในการทำอย่างแรงกล้าจากทั่วโลก

ดังนั้นเราจึงมีระบบการสอบเข้าต่างๆ เช่น การสอบสัมภาษณ์ที่เน้นกิจกรรมในสมัยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเหตุผลเกี่ยวกับความปรารถนา และการสอบที่สามารถเลือกวิชาที่ถนัดได้ รวมไปถึงการสอบที่มีการจับคู่ระหว่างการพิจารณาความสามารถทางวิชาการและการสัมภาษณ์ การสอบเขียนเรียงความและสเก็ตภาพ ฯลฯ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีผู้ที่สอบผ่านข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในชั้นมัธยมปลาย ผู้ที่ทำกิจกรรมชมรมอย่างขยันขันแข็ง ผู้ที่ทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์อย่าง ภาพวาด ประโยค ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ผู้ที่ทำกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นในงานกีฬาสีหรืองานวัฒนธรรม ผู้ที่ชื่นชอบและมีความแตกฉานอย่างลึกซึ้งในการ์ตูนและหนังสือ ภาพยนตร์ เกม เพลง ผู้ที่มีกิจกรรมงานอดิเรกมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ทำกิจรรมอาสาสมัครอย่างกระตือรือร้น รวมทั้งผู้ที่มีความปรารถนาในการเรียนโดยมุ่งทำตามความฝันในอนาคต ซึ่งเราจะประเมินทั้งประสบการณ์ตามที่บุคคลเหล่านั้นผู้ซึ่งเติบโตมาในการดำเนินชีวิตเฉกเช่นนั้นเป็นความปรารถนาในการเรียนด้วย

จากการสอบเข้าหลากหลายรูปแบบจึงทำให้มหาวิทยาลัยของเรามีนักศึกษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและความสามารถพิเศษต่างๆ อีกทั้งนักศึกษาทุกคนยังร่าเริง เล่าเรียนทุกวันโดยบอกว่า "วิชาเรียนสนุก" ซึ่งก็คือการที่ได้เรียนสิ่งที่อยากเรียนในชั่วโมงเรียนจริงๆ การทำให้ความฝันของแต่ละคนเป็นจริงขึ้นมาได้นั้นจะต้องเรียนสิ่งที่อยากเรียนจริงๆด้วยความตั้งใจของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูดจึงเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับทุกคนที่คิดเช่นนั้น

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติประกอบด้วย 「การสอบเข้าภายในประเทศญี่ปุ่น」「การสอบเข้าจากนอกประเทศญี่ปุ่น」

  • การสอบเข้าภายในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
  • การสอบเข้าจากภายนอกประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

นโยบายการรับเข้า

คณะการสื่อสารดิจิตอลเป็นคณะที่สร้าง 「พลังการตัดสินใจ」「พลังการสร้างสรรค์」「พลังการสื่อสาร」จากการเรียนและวิจัยเกี่ยวกับวิชาการซึ่งมีทั้งวิชาความรู้พื้นฐานและเฉพาะทางโดยมีเกณฑ์มาตรฐานคือ ความคิดสร้างสรรค์ ICT และภาษาอังกฤษ และเปิดประตูกว้างขวางสู่บุคลากรที่ต้องการทุ่มเทเพื่อสังคมนานาชาติ