การสอบเข้าคณะต่างๆของนักศึกษาในประเทศ

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติภายในประเทศญี่ปุ่นจะมีการจัดสอบด้วย การสอบเข้าAO และการสอบเข้าแบบแนะนำตนเอง นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าสอบระบบอื่นได้ เช่น การสอบเข้าสำหรับนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษเนื่องจากผลการเรียนดี การสอบเข้าทั่วไป การสอบเข้าที่ใช้ข้อสอบกลาง

ายละเอียดโปรดดูที่「 หัวข้อสำคัญในการรับสมัคร

จำนวนคนที่รับสมัคร กำหนดการสอบเข้า

ระบบสัมภาษณ์การสอบเข้าAO สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ/การสอบเข้าแบบแนะนำตัวเอง สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

การสอบ จำนวนที่รับ ระยเวลาการรับสมัคร วันสอบ ๖สถานที่สอบ ประกาศผลการสอบผ่าน กำหนดวันสิ้นสุดการดำเนินขั้นตอนเพื่อเข้าศึกษา
ระบบสัมภาษณ์การสอบเข้าAO รุ่นที่1สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 30 2015/8/1~9/8 2015/9/13 อาทิตย์ วิทยาเขตซุรุกะได 2015/9/18 2015/10/8
ระบบสัมภาษณ์การสอบเข้าAO รุ่นที่2สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 15 2015/8/1~10/13 2015/10/18 อาทิตย์ วิทยาเขตซุรุกะได 2015/10/23 2015/11/12
ระบบสัมภาษณ์การสอบเข้าAO รุ่นที่3สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 10 2015/8/1~11/10 2015/11/15 อาทิตย์ วิทยาเขตซุรุกะได 2015/11/20 2016/1/8
ระบบสัมภาษณ์การสอบเข้าAO รุ่นที่4สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 10 2015/8/1~12/15 2015/12/20 อาทิตย์ วิทยาเขตซุรุกะได 2015/12/25 2016/1/14
ระบบสัมภาษณ์การสอบเข้าAO รุ่นที่5สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 10 2015/8/1~2016/1/19 2016/1/24 อาทิตย์ วิทยาเขตซุรุกะได 2016/1/29 2016/2/15
ระบบสัมภาษณ์การสอบเข้าAO รุ่นที่6สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เล็กน้อย 2015/8/1~2016/3/1 2016/3/3 พฤหัสบดี วิทยาเขตซุรุกะได 2016/3/4 2016/3/10
ระบบสัมภาษณ์การสอบเข้าAO รุ่นที่7สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เล็กน้อย 2015/8/1~2016/3/8 2016/3/11 ศุกร์ วิทยาเขตซุรุกะได 2016/3/12 2015/3/18
การสอบเข้าแบบแนะนำตัวเอง รุ่นที่1สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 5 2015/11/1~12/15 2015/12/20 อาทิตย์ วิทยาเขตซุรุกะได 2015/12/25 2016/1/14
การสอบเข้าแบบแนะนำตัวเอง รุ่นที่2สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เล็กน้อย 2015/11/1~2016/2/19 2016/2/24 พุธ วิทยาเขตซุรุกะได 2016/2/25 2016/3/8
การสอบเข้าแบบแนะนำตัวเอง รุ่นที่3สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เล็กน้อย 2015/11/1~2016/3/22 2016/3/23 พุธ วิทยาเขตซุรุกะได 2016/3/24 2016/3/25

Summer try out

การสอบ จำนวนที่รับ ๖สถานที่สอบ ประกาศผลการสอบผ่าน กำหนดวันสิ้นสุดการดำเนินขั้นตอนเพื่อเข้าศึกษา
<Summer try out>
ข้อสอบการสอบเข้า AO
(อบรมฤดูร้อน・ระบบหัวข้อปัญหา)
20 วิทยาเขตซุรุกะได 2015/9/11 2015/10/1
<Summer try out>
ข้อสอบการสอบเข้า AO
(อบรมฤดูร้อน・ระบบหัวข้อปัญหา)
การคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ[สายศิลปะ・สายนานาชาติ・สายข้อมูลข่าวสาร]
10 วิทยาเขตซุรุกะได 2015/9/11 2015/10/1

ระยะเวลาการรับสมัคร 2015/8/1~8/7

 • ※ประทับตราไปรษณียากร/ต้องส่งที่เคาน์เตอร์
 • สัมภาษณ 2015/8/13
 • ประกาศผลการสมัคร 2015/8/17
 • การอบรมระยะสั้นฤดูร้อน 2015/8/20 หรือ 8/21
 • หมดเขตการสมัคร 2015/9/7

การสอบเข้าของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ/การสอบเข้าที่ใช้ข้อสอบกลาง/การสอบเข้าทั่วไป

การสอบ จำนวนที่รับ ระยเวลาการรับสมัคร วันสอบ ๖สถานที่สอบ ประกาศผลการสอบผ่าน กำหนดวันสิ้นสุดการดำเนินขั้นตอนเพื่อเข้าศึกษา
การสอบเข้าของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ[สายศิลปะ・สายนานาชาติ・สายข้อมูลข่าวสาร] รุ่นที่1 10 2015/11/1~12/15 2015/12/20 อาทิตย์ วิทยาเขตซุรุกะได 2015/12/25 2016/1/14
การสอบเข้าของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ[สายศิลปะ・สายนานาชาติ・สายข้อมูลข่าวสาร] รุ่นที่2 5 2015/11/1~2016/3/8 2016/3/11 พฤหัสบดี วิทยาเขตซุรุกะได 2016/3/12 2015/3/18
การสอบเข้าที่ใช้ข้อสอบกลาง รุ่นที่ 1 10 2015/11/1~2016/2/2 ไม่มีการสอบแบบรายบุคคล - วิทยาเขตซุรุกะได 2016/2/5 2016/2/18
การสอบเข้าที่ใช้ข้อสอบกลาง รุ่นที่ 2 5 2015/11/1~2016/3/1 ไม่มีการสอบแบบรายบุคคล - วิทยาเขตซุรุกะได 2016/3/4 2016/3/10
การสอบเข้าที่ใช้ข้อสอบกลาง รุ่นที่ 3 เล็กน้อย 2015/11/1~2016/3/22 ไม่มีการสอบแบบรายบุคคล - วิทยาเขตซุรุกะได 2016/3/24 2016/3/25
การสอบเข้าทั่วไป รุ่นที่ 1 30 2015/11/1~2016/1/28 2016/2/2 อังคาร วิทยาเขตซุรุกะได 2016/2/5 2016/2/18
การสอบเข้าทั่วไป รุ่นที่ 2 10 2015/11/1~2016/2/10 2016/2/15 จันทร์ วิทยาเขตซุรุกะได 2016/2/19 2016/2/25

ข้อสอบการสอบเข้า AO (ระบบสัมภาษณ์) รุ่นที่ 1-7 สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

 • การสอบเข้าอื่นๆกรุณาดูที่หัวข้อสำคัญในการรับสมัคร

เงื่อนไขการสมัคร

จะต้องเป็นผู้ที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดในข้อ 1〜4 ต่อไปนี้

1) ผู้ที่ตรงตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 1. ผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายในเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 2016 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว (หรือบุคคลทั่วไปที่ทำงานแล้ว)
 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษา 12 ปี จากการศึกษาภายในโรงเรียนที่ต่างประเทศ หรือผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาดังกล่าวในเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 2016
 3. ผู้ที่อธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยอมรับว่ามีความสามารถเทียบเท่าหรือมากกว่ากับระดับชั้นมัธยมปลาย และมีอายุ 18 ปีเต็มก่อนถึงวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2016

2) ผู้ที่มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยของคณะฯ และปรารถนาที่จะเข้าศึกษาเป็นอันดับที่ 1 และจะไม่สละสิทธิ์เมื่อสอบผ่าน

3) ผู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และภายหลังที่เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯแล้ว จะได้รับวีซ่าหรือต่ออายุ "ศึกษาต่อ" ซึ่งเป็นการรับรองสถานภาพการพำนักอาศัยตาม 「 กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและสถานภาพการพำนักอาศัย」

4) ผู้ที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 (N2)・หรือได้คะแนนการสอบเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น) ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป หรือผู้ที่มีความสามารถเทียบเท่า

เอกสารและวิธีการสมัคร

เอกสารการสมัคร (ใบแสดงความจำนงในการสมัคร/ใบสำหรับเข้าสอบ/ใบที่ติดรูปถ่าย) กรุณาใช้เอกสารที่มหาวิทยาลัยกำหนดเช่นเดียวกับนักเรียนญี่ปุ่น
ห้ามกรอกแทน การกรอกข้อมูลผิดพลาดหรือกรอกไม่ครบ อาจไม่สามารถเข้าสอบได้
ใบรับรองการจบการศึกษา ใบรับรองจบการศึกษาหรือใบรับรองที่คาดว่าจะจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย ฯลฯ
※ต้องยื่นเอกสารตัวจริง ผู้ที่มีเหตุซึ่งไม่สามารถยื่นตัวจริงได้นั้นให้ยื่น Certified True Copy (สำเนาที่มหาวิทยาลัยหรือสถานทูต หน่วยงานรัฐ เช่น สถานที่รับรองของรัฐผู้ให้การรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องตามต้นฉบับ)
※ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย กรุณายื่นส่งใบรับรองผลการเรียนทั้งมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย
※ผู้ที่มีจำนวนปีการศึกษาจนถึงระดับมัยมปลายไม่ถึง 12 ปี ตามระบบการศึกษาของประเทศตนเอง และสำเร็จหลักสูตร (รวมทั้งผู้คาดว่าจะสำเร็จ)การศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น กรุณาส่งใบรับรองจบการศึกษาดังกล่าว (ใบรับรองที่คาดว่าจะจบการศึกษา)
ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียนของโรงเรียนมัธยมปลาย รวมทั้งมหาวิทยาลัย ฯลฯ
※ต้องยื่นเอกสารตัวจริง ผู้ที่มีเหตุซึ่งไม่สามารถยื่นตัวจริงได้นั้นให้ยื่น Certified True Copy (สำเนาที่มหาวิทยาลัยหรือสถานทูต หน่วยงานรัฐ เช่น สถานที่รับรองของรัฐผู้ให้การรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องตามต้นฉบับ)
※ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย กรุณายื่นส่งใบรับรองการจบการศึกษาทั้งมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย
ใบรับรองผลการเรียนของ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นต่างๆ และใบรับรองการจบการศึกษา กรุณายื่นส่งใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองการจบการศึกษา (ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาให้ยื่นใบรับรองที่คาดว่าจะจบการศึกษา) ของโรงเรียนที่เคยสังกัดตั้งแต่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรพิเศษ โรงเรียนอาชีวศึกษา ฯลฯ) ※ผู้ที่กำลังสังกัดอยู่ต้องยื่นส่งด้วย
เอกสารเหตุผลแสดงความจำนงในการสมัคร จำเป็นในกรณีที่ใช้การสอบเข้า AO และการสอบเข้าแบบแนะนำตัวเอง
※ต้องใช้เอกสารที่กำหนดให้
รายงานบันทึกกิจกรรม จำเป็นในกรณีที่ใช้การสอบเข้า AO การสอบเข้าแบบแนะนำตัวเอง การสอบเข้าของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ[สายศิลปะ・สายนานาชาติ]
※ต้องใช้เอกสารที่กำหนดให้
เอกสารแนะนำตัวเอง จำเป็นในกรณีที่ใช้การสอบเข้า AO การสอบเข้าแบบแนะนำตัวเอง การสอบเข้าของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ[สายศิลปะ・สายนานาชาติ]
※ต้องใช้เอกสารที่กำหนดให้
เอกสารรับรองฐานะทางการเงิน เอกสารที่รับรองค่าใช้จ่าย เช่นค่าเล่าเรียนที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พำนักในญี่ปุ่น
ตัวผู้ใช้จ่ายให้กรอกใสกระดาษที่มหาวิทยาลัยกำหนดด้วยลายมือตนเอง ให้ใช้เอกสารรับรองฐานะทางการเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง
ประวัติการศึกษา กรุณากรอกหัวข้อที่จำเป็นในกระดาษที่มหาวิทยาลัยระบุให้ครบทุกข้อ
สำเนาหนังสือเดินทาง กรุณาถ่ายสำเนาหน้าที่มีชื่อ วันเดือนปีเกิด เลขที่หนังสือเดินทาง รูปถ่าย และวันหมดอายุของหนังสือเดินทางแล้วยื่นส่ง
สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (หรือบัตรประจำตัวการพำนักอาศัย) กรุณาถ่ายสำเนาทั้งหน้าและหลัง สำหรับผู้ที่มีต้องยื่นด้วย
เอกสารการร้องขอให้โอนเงินค่าสำหรับสอบเข้า กรุณาส่ง 「สำหรับส่งให้มหาวิทยาลัย」ซึ่งเป็นเอกสารร้องขอให้โอนเงินค่าธรรมเนียมการเข้าสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีที่ส่งมาจากต่างประเทศ กรุณาถ่ายสำเนาเก็บไว้ด้วย
 • ※สำหรับผู้ที่มีเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งประเมินหรือรับรองผลการเรียนหรือความสามารถของตนเองอันเป็นเอกสารที่นอกเหนือจากที่กล่าวไปในข้างต้น กรุณายื่นเอกสารด้วย (ตัวอย่าง:ใบแจ้งผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ใบแจ้งผลการสอบข้อสอบเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น)
 • ※ผู้ที่ต้องการเอกสารตัวจริงคืน เช่น ใบรับรองการจบการศึกษา กรุณาแนบซองสำหรับส่งกลับมาด้วย (กรุณาเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ต้องการให้ส่งกลับบนซองสำหรับส่งกลับนี้ด้วย)
 • ※กรณีที่เข้ารับการสอบซึ่งใช้ข้อสอบส่วนกลางซึ่งเป็นการสอบของมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบเรียกร้องผลการสอบข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยประจำปี 2016 (สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยระดับอนุปริญญาของรัฐบาลและเอกชน)
 • ※หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารการสมัคร กรุณาสอบถามมายังฝ่ายธุรการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • ※กรณีที่เอกสารไม่ครบจะไม่มีการรับเรื่องการสมัคร และจะไม่มีการคืนเอกสารที่ยื่นส่งมาเด็ดขาด
 • ※สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้รับสมัครจากเอกสารการสมัครนี้ จะควบคุมจัดการอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการแนะนำเกี่ยวกับการสอบเข้าหรือการให้ข้อมูลแก่ผู้สมัครอย่างเด็ดขาด

หลังจากรวบรวมเอกสารที่จำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่ง EMS (บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ) หรือส่งไปรษณีย์ทางอากาศแบบลงทะเบียน (Registered Post by Air Mail) มายังที่อยู่ด้านล่างนี้

รหัสไปรษณีย์ 101-0062
ชั้น 3 อาคารโอชะโนะมิสึ โซระซิตี้อคาเดเมีย, 4-6 คันดะ ซุรุกะได, จิโยดะ-คุ โตเกียว
ถึง ฝ่ายธุรการสอบเข้ามหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด

 • ※เอกสารการสมัครหากประทับตราไปรษณียากรวันสุดท้ายของวันกำหนดรับใบสมัครให้ถือว่ายังมีสิทธิ์สมัคร
 • ※มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งทางไปรษณีย์
 • ※เอกสารที่ยื่นส่งนี้ให้ถ่ายสำเนาแล้วเก็บรักษาเอาไว้กับตัวเอง

ค่าธรรมเนียมการสอบเข้าและวิธีชำระเงิน

10,000 เยน (ราว 1 วัน)

กรุณาโอนเงินค่าธรรมเนียมการสอบเข้ามายังบัญชีที่ระบุด้านล่างนี้ภายในกำหนดระยะเวลาการสมัคร

กรุณาถ่ายเอกสารสำเนาของใบโอนเงินแล้วส่งมาพร้อมกันกับเอกสารการสมัครอื่นๆ

 • วิธีโอนเงิน : โอนเงินทางโทรเลขสำหรับต่างประเทศ
 • วิธีชำระเงิน : แจ้งการโอนเงิน (Advice payment)
 • สกุลเงิน : เยนญี่ปุ่น
 • จำนวนเงินโอน : จำนวนเงินรวมของค่าธรรมเนียมการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
BANK NAME RESONA BANK, LTD.
SWIFT CODE:DIWAJPJT
BRANCH NAME AKIHABARA BRANCH
BRANCH ADDRESS 1 KANDAIZUMI-CHO CHIYODA-KU TOKYO JAPAN
ACCOUNT No. 1905830
ACCOUNT NAME Digital Hollywood University
ACCOUNT ADDRESS Ochanomizu sola city Academia 4th Floor, 4-6
Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
 • ※หากมีค่าธรรมเนียมอื่น (ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ ค่าธรรมเนียนการชำระเงิน) ที่สถาบันการเงิน ณ ที่ทำการโอนนั้น กรุณาชำระจำนวนเงินในข้างต้นนี้แยกต่างหากที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ※ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นทางธนาคารทั้งหมดผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ALL BANK'S CHARGES, ARE FOR A/C OF APPLICANT.
 • ※กรุณาโอนด้วยเงินสด (เยนญี่ปุ่น) โดยจะไม่มีการรับชำระเป็นตั๋วประกันหลักทรัพย์ เช่น เช็ค ใดๆทั้งสิ้น
 • ※สำหรับชื่อผู้โอน กรุณาใส่ชื่อของผู้ที่จะเข้าสอบ
 • ※กรณีที่พ่อแม่ญาติหรือคนรู้จักเป็นผู้โอนค่าธรรมเนียมการสอบเข้าจากในประเทศญี่ปุ่น ให้ผู้ที่ทำการโอนเงินส่ง「การถ่ายเอกสารสำเนาใบโอนเงิน」มายังฝ่ายธุรการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เวลาโอนเงิน กรุณากรอกชื่อของผู้แสดงความจำนงในการสมัครสอบในช่อง 「หมายเหตุ」
 • ※ค่าธรรมเนียมการสอบที่ได้ชำระแล้วนั้นจะไม่มีการคืนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการยื่นคำร้องการออก『เอกสารรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย』จากฝ่ายควบคุมการเข้าประเทศสำนักงานโตเกียวแทนผู้ที่สอบผ่าน กรุณาชำระเงินตามเอกสารขั้นตอนการเข้าศึกษาที่ถูกส่งไปพร้อมกับใบประกาศแจ้งผลสอบผ่าน/ไม่ผ่าน แล้วยื่นเอกสารที่จำเป็นต่างๆ พร้อมทำตามขั้นตอนให้เสร็จเรียบร้อย ทว่า หากไม่ดำเนินขั้นตอนให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

หลังจากที่ได้รับเอกสารขั้นตอนการเข้าศึกษาแล้ว และหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับ『เอกสารรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย』จะแนบส่งไปให้ผู้ที่สอบผ่านทางEMS (บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ) หรือส่งไปรษณีย์ทางอากาศแบบลงทะเบียน (Registered Post by Air Mail) กรุณาดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า『ศึกษาต่อ』ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลญี่ปุ่นในประเทศของท่าน

 • ※การพิจารณาเรื่องการได้รับ『เอกสารรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย』ที่ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการแทนให้นั้น กระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณา มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติ

การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

วิชาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดยกเว้นบางวิชา และถึงแม้จะเป็นวิชาอย่างภาษาอังกฤษก็มีการใช้ทั้งภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นควบคู่กัน ดังนั้นในการเก็บหน่วยกิต จึงจำเป็นต้องมีความสามารถการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นระดับสูง ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้เตรียมวิชาภาษาญี่ปุ่นเอาไว้สำหรับให้มีความสามารถภาษาญี่ปุ่นซึ่งจำเป็นสำหรับการเรียนไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคน

เอกสารการสมัคร

เอกสารการสมัครนั้น กรุณายื่นขอจากแบบฟอร์ม

สามารถดาวน์โหลดเป็น PDF จากด้านล่างนี้ได้ด้วยเช่นกัน