ค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษา

ค่าเทอมของปีการศึกษานี้

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆในการเข้าศึกษา

  • ※จำนวนเงินด้านล่างนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ชั้นปีที่ 1

รายการ ภาคต้น<ตอนดำเนินการเข้าศึกษา> ภาคปลาย <เดือนกันยายน> จำนวนเงินทั้งปี
เงินค่าเข้าศึกษา 250,000เยน 250,000เยน
ค่าเทอม 490,000เยน 490,000เยน 980,000เยน
ค่าอุปกรณ์ 149,000เยน 149,000เยน
ค่าฝึกปฏิบัติ 149,000เยน 149,000เยน
ยอดรวมในปีแรก 1,038,000เยน 490,000เยน 1,528,000เยน
  • ※เฉพาะค่าเทอมสามารถแบ่งจ่ายภาคต้นและภาคปลายได้
  • ※เฉพาะในปีแรกที่นอกเหนือจากเงินค่าสมัครเข้าเรียนแล้ว ยังต้องชำระค่าฝึกอบรมที่ต่างประเทศ ค่าสมาคมศิษย์เก่า ค่าประกันอุบัติภัยในการวิจัยการศึกษาของนักเรียน

ชั้นปีที่ 2-4

รายการ ภาคต้น <เดือนเมษายน> ภาคปลาย <เดือนกันยายน> จำนวนเงินทั้งปี
เงินค่าเข้าศึกษา
ค่าเทอม 490,000เยน 490,000เยน 980,000เยน
ค่าอุปกรณ์ 149,000เยน 149,000เยน
ค่าฝึกปฏิบัติ 149,000เยน 149,000เยน
ยอดรวมตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป 788,000เยน 490,000เยน 1,278,000เยน
  • ※เฉพาะค่าเทอมสามารถแบ่งจ่ายภาคต้นและภาคปลายได้

ระบบการลดหย่อนค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่จ่ายเงินเรียนเอง

"มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งระบบการลดหย่อนค่าเล่าเรียนและระบบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ออกทุนทรัพย์มาศึกษาเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อุทิศต่อการเสริมสร้างบุคลากรผู้มีความปรารถนาที่จะมีบทบาทในโลกครีเอทีฟในอนาคตและมีอนาคตไกลที่จะรับผิดชอบศตวรรษที่ 21"

"นักศึกษาต่างชาติ" ที่มหาวิทยาลัยกล่าวถึงนี้ หมายถึงนักเรียนที่มีสถานภาพการพำนักอาศัยเป็น "ศึกษาต่อ" ที่กำหนดโดย「 กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและสถานภาพการพำนักอาศัย」

ชาวต่างชาติที่มีสถานภาพการพำนักอาศัยเป็น การพำนักกับครอบครัว คู่สมรสชาวญี่ปุ่น ผู้อยู่อาศัยถาวร จะไม่ได้รับสิทธิ์การลดหย่อนค่าเล่าเรียนและระบบทุนการศึกษา

ระบบการลดหย่อนค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จำนวนที่ลดหย่อนให้มากที่สุดของค่าเทอมเท่ากับ 30%

จำนวนเงินที่ลดหย่อน 30% สำหรับนักศึกษาในปีการศึกษาแรก

รายการ ภาคต้น ภาคปลาย จำนวนเงินทั้งปี
เงินค่าเข้าศึกษา 250,000 250,000
ค่าเทอม 490,000 196,000 686,000
ค่าอุปกรณ์ 149,000 149,000
ค่าฝึกปฏิบัติ 149,000 149,000
ยอดรวมในปีแรก 1,038,000 196,000 1,234,000

การลดหย่อน 30% ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

รายการ ภาคต้น ภาคปลาย จำนวนเงินทั้งปี
ค่าเทอม 490,000 196,000 686,000
ค่าอุปกรณ์ 149,000 149,000
ค่าฝึกปฏิบัติ 149,000 149,000
ยอดรวมตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป 788,000 196,000 984,000

จำนวนเงินที่ลดหย่อน 15% สำหรับนักศึกษาในปีการศึกษาแรก

รายการ ภาคต้น ภาคปลาย จำนวนเงินทั้งปี
เงินค่าเข้าศึกษา 250,000 250,000
ค่าเทอม 490,000 343,000 833,000
ค่าอุปกรณ์ 149,000 149,000
ค่าฝึกปฏิบัติ 149,000 149,000
ยอดรวมในปีแรก 1,038,000 343,000 1,381,000

การลดหย่อน 15% ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

รายการ ภาคต้น ภาคปลาย จำนวนเงินทั้งปี
ค่าเทอม 490,000 343,000 833,000
ค่าอุปกรณ์ 149,000 149,000
ค่าฝึกปฏิบัติ 149,000 149,000
ยอดรวมตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป 788,000 343,000 1,131,000

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

โดยหลักการแล้วนักศึกษาจะเป็นผู้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเอง (Windows)

ซอฟต์แวร์

โดยหลักการแล้วจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์

ทุนการศึกษาของปีการศึกษานี้

ทุนการศึกษาสำหรับการส่งไปประจำและศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูดที่ต่างประเทศ

ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาทุกคนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ โดยจ่ายเงินเดือนละ 100,000 เยน ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ หลังการสมัครจะมีการพิจารณา ผู้ที่ได้รับเลือกจะมีเพียงเล็กน้อย

  • ※รายละเอียดโปรดดูที่การแนะนำเรื่องการศึกษาต่อที่ต่างประเทศภายหลังที่เข้าศึกษา

ระบบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่สังกัดมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด

มีการจ่ายเงินช่วยเหลือสูงสุด 50,000 เยนให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่จ่ายเงินเพื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 申し込み後に審査があり、採用は若干名。

  • ※詳細は外国人学生募集要項をご確認ください。

องค์กรสนับสนุนนักศึกษาแห่งญี่ปุ่น

องค์กรสนับสนุนนักศึกษาแห่งญี่ปุ่นเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรสนับสนุนนักศึกษาแห่งญี่ปุ่น และดำเนินกิจกรรมทางด้านการศึกษาของประเทศ สำหรับประเภทของทุนการศึกษามี 2 ประเภทคือ 「ทุนการศึกษาประเภทที่1」ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ให้ยืมแบบไม่คิดดอกเบี้ย กับ「ทุนการศึกษาประเภทที่2」ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ให้ยืมแบบคิดดอกเบี้ย

มีจำกัดจำนวนคน การให้ยืมจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สำหรับลำดับขั้นตอนการสมัครในรายละเอียด จะอธิบายในงานแนะแนวภายหลังการเข้าศึกษา หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายธุรการมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด 03-5296-9801 จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ รวมทั้งวันหยุดสิ้นปีและต้นปี)

จำนวนเงินให้ยืม

ทุนการศึกษาประเภทที่ 1:พักอาศัยที่บ้าน 54,000เยน/พักอาศัยที่อื่นซึ่งไม่ใช่บ้าน 64,000เยน (รายเดือน)

  • ※ทั้งที่พักอาศัยที่บ้าน/พักอาศัยที่อื่นซึ่งไม่ใช่บ้าน มีจำนวนเงินที่เท่ากันคือ 30,000เยน

ทุนการศึกษาประเภทที่ 2:เลือก 1 อย่าง จาก 30,000เยน/50,000เยน/80,000เยน/100,000เยน/120,000เยน (รายเดือน)