การสนับสนุนอาชีพ

ด้วยระบบการช่วยเหลือที่เจ้าหน้าที่และครูอาจารย์มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะคอยสนับสนุนกิจกรรมการหางานอย่างทะนุถนอม!

ให้ความช่วยเหลือในการหางานรูปแบบต่างๆตั้งแต่ตอนเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาทุกคนเข้าใจถึงวงการและงาน สามารถได้งานทำในบริษัทที่ตนเองยอมรับได้ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาชีพจะเป็นเสมือนญาติที่คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาแต่ละคน

จุดเด่นการช่วยเหลือด้านการหางานที่จะทำให้ความฝันของนักศึกษาเป็นจริงขึ้นมา 3 ประการ

1. การศึกษาด้านอาชีพตั้งแต่ปีที่ 1 จะนำไปใช้ในกิจกรรมหางาน!

การทำให้ตนเองสามารถทำงานอย่างที่ปรารถนาได้ภายหลังจบการศึกษา จำเป็นต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ ที่มหาวิทยาลัยของเรา นักศึกษาจะมีโอกาสในการเชื่อมต่อกับบริษัทและการค้นพบตนเองเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังจะได้ขัดเกลาความสามารถ เช่น ความสามารถในการสื่อสาร ฯลฯ ที่สามารถใช้ได้ในสังคม ผ่านทางการศึกษาด้านอาชีพตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จึงสามารถทำกิจกรรมหางานได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ขึ้นชั้นปีที่ 3

2. ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และจะคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเส้นทางอนาคตของนักศึกษาเป็นจริงขึ้นมา!

เหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยของเรามีจุดแข็งในเรื่องการหางานคือ การที่ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำผู้ซึ่งมีความกระตือรือร้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะคอยช่วยสนับสนุนกิจกรรมการหางานของนักศึกษาแต่ละคน โดยครูอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์และมีเครือข่ายอยู่ในแต่ละวงการกับเจ้าหน้าที่ประจำด้านการหางานประจำจะคอยให้คำปรึกษาด้านอาชีพ ดำเนินมาตรการรับมือการสัมภาษณ์ โดยจะคอยช่วยเหลือเป็นอย่างดีเพื่อทำให้เส้นทางอนาคตของนักศึกษาเป็นจริงขึ้นมา

3. ด้วยคอร์สการหางานจำนวนมากกับระบบการชี้แนะรายบุคคลอย่างเต็มที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ!

ผู้ที่อยากทำงานในสาขาอาชีพเฉพาะทาง เช่น ดีไซน์เนอร์ หรือผู้ที่อย่างทำงานในสาขาอาชีพแบบองค์รวม เช่น การวางแผน เรามีคอร์สช่วยเหลือด้านการหางานซึ่งเหมาะกับแต่ละคนไว้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการชี้แนะนักศึกษาเป็นรายบุคคลอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องการกรอกใบสมัคร และมาตรการรับมือการสัมภาษณ์ ฯลฯ

ช่วยเหลือด้านการหางานที่หลากหลายเอกลักษณ์เฉพาะของ DHU ที่เราภูมิใจในจุดแข็งของเครือข่ายกับวงการ

การที่อัตราการหางานทำของมหาวิทยาลัยเรามีตัวเลขสูงนั้นก็เพราะเรามีจุดแข็งของเครือข่ายกับวงการ และการช่วยเหลืออย่างละเอียดละออตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 มีการจัดกิจกรรมการสนับสนุนด้านการหางานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น คอร์สช่วยเหลือด้านการหางาน สัมมนาบริษัท หรืองานแนะนำบริษัทที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ซึงจะส่งเสริมให้ความฝันของนักศึกษาเป็นจริงขึ้นมา

สัมมนาภาคธุรกิจ

"สัมมนาบริษัท" ที่มีการทำเวิร์กช็อปที่มหาวิทยาลัย โดยตัวผู้รับผิดชอบซึ่งทำงานเป็นผู้พิจารณาว่าจ้างบุคลากรจริงในบริษัทเป็นเป็นครูผู้สอน ให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ทำงานโดยใช้สินค้า บริการ หรือข้อมูลการตลาดที่ใช้อยู่จริง แล้วแก้ไขปัญหาภายในบริษัทสถานที่ทำงานหรือการจัดการ ฯลฯ

การช่วยเหลือในการหางาน

มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย เช่น คอร์สพื้นฐานที่เกี่ยวกับการหางาน หรือทอล์คสัมมนาที่มีการเชิญบุคคลที่มีบทบาทในวงการต่างๆมาร่วมสนทนา นักศึกษาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการหางานและวงการต่างๆได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยังมีคอร์สที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองอีกเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาเกี่ยวกับการทำพอร์ตโฟริโอสำหรับนักศึกษาที่ต้องการหางานสาขาครีเอทีฟ งานแนะนำการผลิตจากผู้รับผิดชอบในการว่าจ้างบุคลากร

รายชื่อคอร์สช่วยเหลือในการหางาน

กิจกรรมหางาน Kick off guidance แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงาน อธิบายวิธีคิดต่อการหางานและลำดับของการทำกิจกรรมการหางาน
คอร์สการวิเคราะห์ตนเอง จัดระเบียบในเรื่องจุดแข็ง จุดอ่อน และค่านิยมของตัวเอง บริษัทจะอธิบายเกี่ยวกับว่ามองถึงเรื่องอะไร
มาตรการรับมือการสอบข้อเขียนหางาน SPI / ข้อสอบเสมือนจริง มาตรการรับมือ SPI ที่คนมักจะมองพลาดอย่างคาดไม่ถึง อธิบายสิ่งสำคัญในตอนตอบคำถาม รวมทั้งการจัดสอบเสมือนจริง
แนะนำการวิจัยในวงการ (สาขาอาชีพทั่วไป/สาขาครีเอทีฟ) อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของวงการ ลักษณะเด่น และมีบริษัทอะไรบ้างในแต่ละสาขาอาชีพ ทั้งสาขาอาชีพทั่วไป และสาขาครีเอทีฟ
คอร์สวิธีการเขียน ประวัติย่อ และใบสมัคร ชี้แนะวิธีการเขียนของเอกสารแต่ละประเภท และสิ่งสำคัญในการคำนึงถึงเนื้อหาที่จะเขียน
คอร์สมาตรการรับมือการสัมภาษณ์/มารยาท ชี้แนะโดยการสลับไขว้สัมภาษณ์เสมือนจริง เช่น มารยาทพื้นฐานในตอนสัมภาษณ์ หรือการตอบคำถามอย่างเหมาะสม
คอร์สพอร์ตโฟริโอ อธิบายเกี่ยวกับวิธีการดูพอร์ตโฟริโอที่จำเป็นในกิจกรรมหางานของสายครีเอทีฟ ตลอดจนวิธีการทำ
คอร์สชี้แนะพอร์ตโฟริโอ ผู้รับผิดชอบซึ่งทำหน้าที่ว่าจ้างของบริษัทจริงมาคอยแนะนำสิ่งสำคัญในการผลิตผลงานและการดูพอร์ตโฟริโอเป็นรายบุคคล
งานพบปะพูดคุยกับ OB/OG และผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงาน รุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ในวงการและนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานแล้วจะมารวมตัวกัน เพื่อให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับกิจการหางานและงาน
สัมมนาการหางานของนักศึกษาต่างชาติ อธิบายเรื่องจำเป็นในการหางานที่ญี่ปุ่นด้วยเนื้อหาที่เป็นพิเศษให้แก่นักศึกษาต่างชาติ
งานแนะแนวการฝึกงาน บริษัทที่รับสมัครฝึกงานจริงจะพรีเซ็นต์อย่างละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหางาน

ปรึกษาเรื่องการประกอบอาชีพรายบุคคล

ที่ปรึกษาผุ้เชี่ยวชาญซึ่งมีคุณสมบัติในการรับปรึกษาด้านอาชีพจะคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความปรารถนาและความทุกข์ร้อนเป็นรายบุคคลด้วยความใส่ใจ โดยสามารถปรึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่การแนบหรือตัดประวัติย่อ ฝึกซ้อมการสัมภาษณ์ ไปจนถึงการชี้แนะเรื่องพอร์ตโฟริโอ นอกจากนี้ ยังมีผู้ช่วยเหลือด้านงาน (Job supporter) จากเว็บไซต์แนะนำงาน Hello work มาประจำอยู่ที่ศูนย์นี้เป็นประจำด้วย

งานแนะนำอธิบายธุรกิจที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

งานแนะนำที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถทำได้เพราะเราเป็นดิจิตอลฮอลลีวูดผู้มีสายสัมพันธ์กับภาคธุรกิจอย่างเหนียวแน่น ผู้รับผิดชอบด้านการว่าจ้างของบริษัทซึ่งมีความสนใจ DHU เป็นอย่างมากก็จะมาที่นี่ นักศึกษาสามารถเข้ารับฟังงานแนะนำแบบเดี่ยวๆของบริษัทขนาดยักษ์ หรือสามารถฟังงานแนะนำการรวมตัวกันของหลายบริษัทที่บูธบริษัทอย่างรอบคอบได้

การไปฝึกงาน

มหาวิทยาลัยของเราจัดกิจกรรมการฝึกงานกับบริษัทจำนวนมาก บางกรณีก็สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 การทำงานในบริษัทจะทำให้นักศึกษารู้สึกถึงลำดับขั้นตอนของงานจริงรู้ทิศทางของบริษัทนั้นๆ ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับสังคม

ลักษณะเด่นของกิจกรรมฝึกงาน DHU

1. สามารถสัมผัสประสบการณ์ทำงานในวงการอันกว้างขวางซึ่งอยู่ในระดับแถวหน้าได้!

มีเครือข่ายกับวงการต่างๆ เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เกม แอนิเมชั่น หรือweb ฯลฯ ซึ่งจะทำให้สามารถฝึกงานกับบริษัทที่มีความหลากหลายได้ ในทุกปี นักศึกษาจำนวนมากได้รับประสบการณ์อันมีค่าในการสัมผัสกับสาขาอาชีพจริง การได้ลองประสบการณ์กับบริษัทจริงหรือแถวหน้าของครีเอทีฟจะทำให้รู้สึกได้ว่าการจินตนาการถึงอนาคตของตัวเองนั้นง่ายขึ้น

2. ราว 80% ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานตั้งแต่เนิ่นๆเป็นผู้ที่เคยฝึกงาน!

เหล่ารุ่นพี่จำนวนมากที่เข้าร่วมได้คอมเมนต์ว่า "สำนึกในการฝึกงานเปลี่ยนไป" มีความเข้าใจ "งาน" และ "บริษัท" จริง สามารถเรียนรู้การสื่อสารในสถานที่ทำงานจริง ประสบการณ์เช่นนี้จะมีอภิสิทธิ์มากในการหางาน! ราว 80% ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานตั้งแต่เนิ่นๆเป็นผู้ที่เคยฝึกงานทั้งสิ้น!

3. เพียงแค่รวบรวมและส่งเป็นรายงานก็สามารถนำมาคิดเป็นหน่วยกิตได้

มหาวิทยาลัยพยายามจัดให้สามารถกระทำได้ในช่วงหยุดยาว เนื่องจากไม่อยากให้ตรงกับช่วงเปิดภาคเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกที่จะฝึกงานประมาณ3-4สัปดาห์ (สัปดาห์ละ5วัน) ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนในชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ผู้ทำรายงานผลการฝึกงานส่งจะได้ยอมรับให้เป็นหน่วยกิตส่วนหนึ่ง

ตัวอย่างบริษัทและสาขาที่เคยได้รับความร่วมมือในการฝึกงาน

โฆษณาและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ บริษัท กาก้า จำกัด
กิจกรรมอีเวนต์ทางโทรทัศน์/สร้างเว็บไซต์ บริษัท โตเกียวบรอดแคสติ้งซิสเต็ม จำกัด
เพลง บริษัท เอเว็กซ์กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด
การคิดค้นพัฒนาเกม บริษัท กลาสฮอปเปอร์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
กราฟิกดีไซน์ บริษัท ลันโด จำกัด
สำนักพิมพ์ บริษัท เฮิร์สท ฟุจินกาโฮ จำกัด
การผลิตเว็บไซต์ บริษัท ออล อะเบาท์ จำกัด
Content บนมือถือ บริษัท โมบายแฟคโทรี่ จำกัด
e-learning บริษัท ดิจิตอลโนวเลดจ์ จำกัด
การสร้างตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ บริษัท แฟนเวิร์ค จำกัด
บรรณาธิการนิตยสารและเว็บไซต์ บริษัท โรสเตอร์ จำกัด

การเล่าประสมการณ์ฝึกงาน

อยู่ระหว่างการเรียนเรื่องจัดจำหน่ายภาพยนตร์ที่ "กาก้า คอมมิวนิเคชั่นส์"

"กาก้า คอมมิวนิเคชั่นส์"
คุณมิสึโฮะ ซึสึกิ คุณคาโอริ ฟูจิตะ คุณยู มิยาตะ คุณโทโมยะ วาตานาเบ้
"กาก้า คอมมิวนิเคชั่นส์" บริษัทที่มีการจัดจำหน่ายภาพยนตร์จำนวนหลายเรื่อง อาทิ "สลัมด็อก มิลเลียนแนร์"

อยู่ระหว่างการส่ง JAPANESE POP CULTURE ออกไปสู่โลกทางไซเบอร์

บริษัท ไซเบิร์ด จำกัด
คุณ MERI (เมริ) คุณคาคุโระ
บริษัท ไซเบิร์ด จำกัด ผู้บุกเบิกธุรกิจการบริการ content ด้านมือถือ และพัฒนาธุรกิจมือถือเช่น การสร้างเว็บไซต์ในมือถือ การพัฒนาแอพลิเคชั่น เสนอ e-commerce (CYBIRD)

บริษัท ไซเบิร์ด จำกัด ผู้บุกเบิกธุรกิจการบริการ content ด้านมือถือ และพัฒนาธุรกิจมือถือเช่น การสร้างเว็บไซต์ในมือถือ การพัฒนาแอพลิเคชั่น เสนอ e-commerce (CYBIRD) ปัจจุบัน ก็มีการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการส่ง Pop culture ออกไปสู่โลกโดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก ได้ยินมาว่า นักศึกษาที่เคยหลงใหลใน Pop culture และตอนนี้ผันตัวมาทำหน้าที่เป็นผู้สร้างและเผยแพร่ Pop culture กำลังทำงานพิเศษอยู่ที่ไซเบิร์ด

คุณเมริ และคุณคาคุโระ ที่พบการประกาศหางานพิเศษจากข้อมูลศูนย์อาชีพของมหาวิทยาลัยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ตลอดเวลา 1 เดือนตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนกันยายน ได้ไปทำงานพิเศษวันธรรมดาแทบทุกวันเนื่องจากเป็นวันหยุดภาคฤดูร้อน และความพยายามดังกล่าวก็ได้รับการยอมรับ หลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไปก็ได้ทำงานที่นั่นต่อไป และตอนนี้ได้มาทำงานที่บริเวณใกล้สถานีไดคังยามะสถานที่อันแสนเงียบสงบและดูดี

คุณ MERI ผู้ซึ่งเล่าว่า "ได้ทำงานทุกวันอย่างสนุกสนาน!" เป็นนักศึกษาต่างชาติจากอินโดนีเซีย ใช้ความสามารถทางภาษาซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาต่างชาติทำได้ถนัดในการแปลข่าวภาษาญี่ปุ่นของผู้มีชื่อเสียงเป็นภาษาอังกฤษ คุณ MERI อยากเรียนVideo production! จึงเลยเข้ามาเรียนที่หมาวิทยาลัยแห่งนี้กลางคันเมื่อตอนปีที่ 3 นอกจากเรียนวิธีการทำ Video production ในวิชาแล้ว ยังเป็นผู้รับผิดชอบการทำ Video production ในงานพิเศษในไม่ช้าด้วยเช่นกัน และยังเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงที่ดีใจอีกว่า "เมื่อวันก่อนได้ไปถ่ายทำถึงจังหวัดอิบารากิซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำเรื่อง "Kamikaze Girls"มาด้วย!" มีผู้คนจำนวนมากมาดูและคอมเมนต์ภาพที่คุณ MERI ถ่ายและตัดต่อซึ่งอัพอยู่ใน Facebook และได้รับความนิยมมากเพราะตั้งแต่เริ่ม Facebook มาเป็นเวลา 3 เดือน มียอดผู้ที่กด "ไลค์" กว่า 4 หมื่นคน และมีจำนวนคนที่ถูกพูดถึงมากกว่า 16000 คน

ดูท่าทางน่าดีอกดีใจว่า "ได้ไปถ่ายทำแบรนด์แฟชั่นที่มีชื่อเสียงมา!" อยู่ระหว่างการตัดต่อภาพที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นนั้น

คุณคาคุโระ ชาวจีนที่ใช้ภาษาจีนในการทำงาน อันที่จริงแล้ว ที่ประเทศจีนมีการจำกัดในเรื่องของ Facebook และ Twitter จึงไม่สามารถดูได้ ดังนั้นจึงได้ไปโพสต์ลงใน "เหวยโบะ (Weibo)" ที่เรียกกันว่าเป็น Twitter ภาคจีน และ "เรนเรนวัน (Renren wan)" Facebook ภาคจีน สำหรับเหวยโบะ ค่อนข้างได้รับเสียงตอบรับที่ดี คุณยูกิ อุราโนะ ผู้จัดการแผนกครีเอชั่นสำนักงานใหญ่ที่กรุณาแนะนำงานพาร์ทไทม์ให้เล่าให้ฟังว่า " "ตอนนี้สิ่งที่กำลังฮิตในจีนคือ Weibo" ซึ่งคุณคาคุโระนอกจากจะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีแล้ว ยังช่วยเล่าถึงสภาพการณ์ของประเทศจีนที่เค้าสัมผัสได้ซึ่งช่วยเราได้มากเลย มุมมองของวัยรุ่น มุมมองของนักเรียน หรือมุมของของนักศึกษาต่างชาติ ล้วนเป็นสิ่งที่มีแต่เขาเท่านั้นที่จะรู้ ซึ่งนี่เป็นข้อมูลที่สำคัญมาก

คุณทากาชิ มิยาสะวะผู้จัดการฝ่ายบริหารและวางแผนคอร์เปอเรตสำนักงานใหญ่ได้กรุณามอบคำพูดที่สร้างกำลังใจให้เราว่า "นักศึกษาของมหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูดมีทั้งทักษะและความสามารถด้านการสื่อสารทั้ง 2 อย่าง นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติก็ยังมีจุดแข็งตรงภาษาแม่ของตัวเองด้วย หากดึงความสามารถของพวกเขาของมาอย่างเต็มที่ ก็จะไปผสมรวมกับธุรกิจที่มีอยู่เดิมทำให้พัฒนากลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้นมาได้ ภายใต้สภาพในปัจจุบันที่การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นนับจากนี้นั้น ผมคิดว่ามีงานที่มีแต่พวกเขาเหล่านั้นที่สามารถทำได้

กับคุณมิยาสะวะและคุณอุราโนะที่กรุณาชี้แนะให้ พื้นห้องประชุมที่มีแต่สีเขียว!

คำถามที่นักศึกษาต่างชาติมักถามกันมาก คือ "อยากทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นไปได้หรือไม่?" การไปถ่ายทำข่าวงานพิเศษครั้งนี้ ทำให้มองเห็นความมุ่งเต็มเปี่ยมของพวกเขา และโอกาสที่กว้างขึ้นของนักเรียนต่างชาติจากการที่ได้เห็นว่าผู้ว่าจ้างให้ทำงานพิเศษคาดหวังต่อพวกเขา จากนี้ต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีทักษะและความสามารถทางการสื่อสารติดตัวให้ดี และบินทะยานไปในโลกนี้กันเรื่อยนะ!

การสนับสนุนอาชีพ รายการสารบัญ