ชีวิตในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของเรามีการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งนอกเหนือไปจากด้านการเรียน เช่น ความช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินชีวิตการเป็นนักศึกษาได้อย่างมีความหมาย

แนะนำหอพัก (หอพักนักเรียน)

หอพักนักศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยจะแบ่งเป็นห้องพักเดี่ยว ซึ่งประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับค่าที่พักของอพาร์ทเมนต์หรือแมนชั่น

ความเห็นของนักศึกษาต่างชาติ

ลองถามรุ่นพี่ดูถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ความช่วยเหลือด้านการเรียน

จัดวิชาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยของเราได้จัดวิชาเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติจำนวนหลายวิชาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยและการหางานทำ นอกจากนี้ หลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่นนั้น มีการชี้แนะและแบ่งชั้นเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน อีกทั้งยังมีกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสามารถสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อีกด้วย

การสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน (Peer support)

มีการใช้ระบบการสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน (Peer support) ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเป็นประจำเพื่อกระตุ้นการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และบูธนักเรียนรุ่นพี่ที่คอยให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ฯลฯ

ความช่วยเหลือสำหรับผู้เริ่มใช้ PC

หลังจากที่เข้าศึกษาแล้วทันที จะเปิดหลักสูตรเลกเชอร์ที่สอนตั้งแต่การใช้งาน PC ขั้นพื้นฐาน วิธีการใช้อีเมล หรือ Groupware ภายในมหาวิทยาลัย มารยาทในการใช้อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

จำหน่าย PC/ซอฟต์แวร์

นักศึกษาสามารถซื้อโน๊ตบุ๊คหรือซอฟต์แวร์ฉบับนักเรียนในราคาส่วนลดนักเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยของเรา

ร้าน Digi-Holly

ระบบการศึกษาต่อต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยของเรามีการจัดโปรแกรมการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ อเมริกา อังกฤษ ฯลฯ ถึงแม้จะเป็นนักศึกษาต่างชาติแต่หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขระบุก็สามารถไปศึกษาต่อยังโรงเรียนคู่สัญญาเหล่านี้ได้เช่นกัน

ปรึกษาหลังจบหลักสูตร

เจ้าหน้าที่จะคอยชี้แนะและให้คำแนะนำตามสาขาซึ่งเหมาะกับสิ่งที่นักศึกษาแต่ละคนอยากเรียน และเหมาะกับเส้นทางในอนาคตเป็นอย่างดี

เครื่องมือเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

มีการจัดทำแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละวิชา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีที่สุดเสมอ โดยนำเอาข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาของนักศึกษามาใช้ปรับปรุงและดำเนินการสอนอย่างเต็มที่อยู่เสมอ

College life design

ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบรับนักเรียนอย่างสอดคล้องกัน ให้นักศึกษาในชั้นปีจบการศึกษาในทุกๆปี ตลอดจนให้การชี้แนะด้านการเรียน การเลือกเส้นทางอนาคต และให้คำปรึกษาต่างๆ เช่น การดำเนินชีวิตมหาวิทยาลัย

พัฒนาความสามารถในการชี้แนะของผู้สอน

มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมครูอาจารย์เป็นประจำเพื่อเพิ่มความสามารถในการชี้แนะและเพิ่มคุณภาพของการศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูอาจารย์อย่างกระตือรือร้น

ระบบการเรียนต่อบัณฑิตศึกษาแบบพิเศษ

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอาชีพเฉพาะทางเพื่อวิจัยในระดับสูงยิ่งขึ้นไปอีกทั้ง 2 แห่งพร้อมกัน รวมทั้งมีระบบการช่วยเหลือต่างๆ เช่น การลดหย่อนค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาที่มุ่งศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัย

การสอบวัดระดับความสามารถ

มีวิชาจำนวนมากซึ่งเป็นประโยชน์กับการได้ใบรับรองทางสายดิจิตอล อีกทั้งยังมีคอร์สที่สนับสนุนการได้ใบรับรองอย่าง TOEIC ด้วยเช่นกัน คุณสมบัติและการสอบวัดระดับที่สามารถมุ่งหมายได้:TOEFL,TOEIC, สอบวัดระดับครีเอเตอร์ CG และการสอบวัดระดับความสามารถโปรแกรมมิ่งภาษา C

ความช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต

บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

บริการที่สามารถปรึกษาเรื่องสุขภาพทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชม.โดยไม่มีวันหยุด บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่สามารถปรึกษาโดยทางโทรศัพท์ Web และการพบปะพูดคุย และมีห้องสำหรับปรึกษาด้านจิตใจ DHU

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

องค์กรสมาชิกที่ช่วยเหลือในการขยาย Digital content ออกไปเป็นอุตสาหกรรมใหม่ผ่านทางการการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้สำเร็จการศึกษาแล้วกับนักศึกษาปัจจุบัน โดยเป็นองค์กรซึ่งมุ่งอุทิศตนเพื่อสังคม

สมาคมศิษย์เก่าดิจิตอลฮอลลีวูด

หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแนะนำหอพักนักศึกษาที่ระบุไว้ซึ่งมีอินเตอร์เน็ตไว้คอยบริการ ตลอดจนมีอาหารที่ได้รับการดูแลจากนักโภชนาการสำหรับนักศึกษาที่ต้องห่างจากบ้านมาเรียน

แนะนำหอพักนักศึกษาที่ระบุไว้

รวมเว็บไซต์ต่างๆ

แนะนำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติ เชิญใช้บริการ

มีข้อมูลพื้นฐานการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเผยแพร่อยู่

หน่วยงานอิสระของรัฐ องค์กรสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)

มีข้อมูลเรื่องต่างๆในวงกว้าง เช่น การดำเนินชีวิตในญี่ปุ่น ฯลฯ เผยแพร่อยู่

Gateway to Study in Japan

เกี่ยวกับสถานภาพการพำนักอาศัย กรุณาตรวจสอบกระทรวงทบวงกรมที่รับผิดชอบ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม