Về học phí - học bổng

Học phí và chế độ miễn giảm học phí (Kỳ tháng 4/2024)

Học phí và các khoản nhập học

  • ※Các khoản phí dưới đây có thể có sự thay đổi.

Năm 1

Danh mục Kỳ đầu (khi làm thủ tục nhập học) Kỳ sau (tháng 9)
Tiền nhập học 250,000yên
Học phí 520,000yên 520,000yên
Cơ sở vật chất 190,000yên
Phí thực hành 190,000yên
Tổng tiền năm đầu tiên 1,150,000yên 520,000yên
  • ※Chỉ có tiền học có thể chia thành 2 đợt để nộp
  • ※Chỉ có năm đầu tiên mất tiền phí nhập học, thực tập nước ngoài, phí hội sinh viên, bảo hiểm thiên tai dành cho sinh viên, giáo dục và nghiên cứu…

Năm 2~4

Danh mục Kỳ trước (tháng 4) Kỳ sau (tháng 9)
Tiền nhập học
Học phí 520,000yên 520,000yên
Cơ sở vật chất 190,000yên
Phí thực hành 190,000yên
Tổng tiền năm 2 900,000yên 520,000yên
  • ※Chỉ có tiền học có thể chia thành 2 đợt để nộp

Các chương trình học bổng

Học bổng ASEAN

Học bổng dành cho sinh viên có quốc tịch thuộc các nước ASEAN
Sinh viên có thể được giảm tối đa 50% học phí trong 4 năm

Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc

Sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển có thể được miễn giảm tối đa 100% học phí trong 4 năm học.
Thông tin về cách thức dự thi tham khảo 留学生募集要項 hoặc văn phòng tuyển sinh để biết thêm chi tiết

Học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc sau khi nhập học

Sinh viên có tỉ lệ lên lớp và điểm trung binh xuất sắc có thể được xét duyệt cấp học bổng 50,000 yên/ tháng.
Chi tiết về học bổng sẽ được thông báo sau khi nhập học

Học bổng của các tổ chức và cá nhân khác

Sau khi nhập học, sinh viên sẽ được hướng dẫn về các loại học bổng của tổ chức và cá nhân khác.

Liên hệ

email: nyushi@dhw.ac.jp