Kỳ thi tuyển trong nước

Kỳ thi nhập học dành cho sinh viên nước ngoài tổ chức tại Nhật sẽ tổ chức dưới hình thức kỳ thi AO, và kỳ thi tự tiến cử. Ngoài ra, người có nguyện vọng cũng có thể đăng ký tham dự kỳ thi nhập học đặc biệt, kỳ thi thông thường, kỳ thi nhập học tập trung.

Chi tiết xin hãy xem mục " Ứng tuyển ".

Số lượng tuyển sinh, thời gian thi

Kỳ thi AO (hình thức phỏng vấn)/Kỳ thi tự tiến cử

Hình thức thi Số lượng tuyển Thời gian nộp hồ sơ Ngày thi Địa điểm thi Công bố kết quả
Kỳ thi AO (hình thức phỏng vấn) dành riêng cho du học sinh nước ngoài kỳ 1 25 2017/8/1~9/12 2017/9/17 Cơ sở Surugadai 2017/9/22
Kỳ thi AO (hình thức phỏng vấn) dành riêng cho du học sinh nước ngoài kỳ 2 20 2017/8/1~10/24 2017/10/22 Cơ sở Surugadai 2017/11/2
Kỳ thi AO (hình thức phỏng vấn) dành riêng cho du học sinh nước ngoài kỳ 3 20 2017/8/1~11/14 2017/11/19 Cơ sở Surugadai 2017/11/24
Kỳ thi AO (hình thức phỏng vấn) dành riêng cho du học sinh nước ngoài kỳ 4 20 2017/8/1~12/12 2017/12/17 Cơ sở Surugadai 2017/12/22
Kỳ thi AO (hình thức phỏng vấn) dành riêng cho du học sinh nước ngoài kỳ 5 15 2017/8/1~2018/1/16 2018/1/21 Cơ sở Surugadai 2018/1/26
Kỳ thi AO (hình thức phỏng vấn) dành riêng cho du học sinh nước ngoài kỳ 6 5 2017/8/1~Đầu tháng 3/2018 Đầu tháng 3/2018 Cơ sở Surugadai Đầu tháng 3/2018
Kỳ thi AO (hình thức phỏng vấn) dành riêng cho du học sinh nước ngoài kỳ 7 tùy số lượng 2017/8/1~Giữa tháng 3/2018 Giữa tháng 3/2018 Cơ sở Surugadai Giữa tháng 3/2018
Kỳ thi tự tiến cử dành riêng cho du học sinh nước ngoài kỳ 1 5 2017/8/1~12/12 2017/12/17 Cơ sở Surugadai 2017/12/22
Kỳ thi tự tiến cử dành riêng cho du học sinh nước ngoài kỳ 2 tùy số lượng 2017/8/1~Giữa tháng 2/2018 Cuối tháng 2/2018 Cơ sở Surugadai Cuối tháng 2/2018

Kỳ thi lựa chọn ứng viên đặc biệt/Kỳ thi nhập học sử dụng trung tâm/Kỳ thi nhập học

Hình thức thi Số học viên Thời gian nộp hồ sơ Ngày thi Địa điểm thi Công bố kết quả
Kỳ thi lựa chọn ứng viên đặc biệt [môn năng khiếu nghệ thuật・môn năng khiếu quốc tế・môn năng khiếu công nghệ thông tin] kỳ 1 10 2017/12/12 2017/12/17 Cơ sở Surugadai 2017/12/22
Kỳ thi lựa chọn ứng viên đặc biệt [môn năng khiếu nghệ thuật・môn năng khiếu quốc tế・môn năng khiếu công nghệ thông tin] kỳ 2 5 2017/8/1~Đầu tháng 3/2018 Đầu tháng 3/2018 Cơ sở Surugadai Đầu tháng 3/2018

Kỳ thi nhập học AO (hình thức phỏng vấn) dành cho học viên nước ngoài kỳ 1 đến kỳ 7

 • ※Tham khảo mục tuyển sinh để biết thêm thông tin về các kỳ thi nhập học khác.

Yêu cầu tuyển sinh

Người đảm bảo đáp ứng 4 tiêu chuẩn từ 1 đến 4 dưới đây:

1) Thỏa mãn một trong những điều kiện sau.

 1. Đã tốt nghiệp hoặc dự kiến sẽ tốt nghiệp cấp 3 vào tháng 3/2018 (người đi làm cũng có thể ứng tuyển).
 2. Đã hoàn thành hoặc sẽ hoàn thành chường trình học 12 năm ở nước ngoài vào tháng 3/2018.
 3. Đủ 18 tuổi tính đến ngày 1/4/2018 và được hiệu trưởng nhà trường công nhận có đủ năng lực học tập.

2) Hiểu rõ mục đích nghiên cứu giáo dục của khoa, đặt trường làm nguyện vọng 1 và không xin bỏ sau khi đã đỗ.

3) Người có thể xin tư cách lưu trú là "du học" với mục đích học tập tại trường theo luật di dân và quản lý xuất nhập cảnh sau khi nhập học.

4) Có năng lực tiếng Nhật 2kyu (N2), đạt trên 200 điểm kỳ thi du học (tiếng Nhật) hoặc có năng lực tương đương.

Hồ sơ và cách thức ứng tuyển

Đơn (mẫu đơn, phiếu dự thi, phiếu ảnh) Hãy sử dụng mẫu đơn như của học viên người Nhật.
Không được nhờ viết thay. Có trường hợp lỗi đơn, viết thiếu dẫn đến không dự thi được.
Bằng tốt nghiệp Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 hoặc Đại học, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
※Hãy nộp bản gốc. Trong trường hợp không thể nộp bản gốc thì nộp bản sao có công chứng, hoặc bản sao được đại sứ quán, trường đã tốt nghiệp xác nhận.
※Người đã tốt nghiệp Đại học phải nộp cả chứng nhận tốt nghiệp đại học và cấp 3.
※Người không học đủ 12 năm chương trình giáo dục của nước mình nhưng đã hoàn thành hoặc dự kiến sẽ hoàn thành chương trình học dự bị đại học phải nộp giấy chứng nhận hoàn thành (hoặc giấy chứng nhận tạm thời).
Bảng điểm Bảng điểm cấp 3 và đại học
※Hãy nộp bản gốc. Trong trường hợp không thể nộp bản gốc thì nộp bản sao có công chứng, hoặc bản sao được đại sứ quán, trường đã tốt nghiệp xác nhận.
※Người đã tốt nghiệp đại học, phải nộp cả bảng điểm cấp 3 và đại học.
Bảng điểm và bằng tốt nghiệp trường tiếng Nhật Sau khi đến Nhật phải nộp bảng điểm và bằng tốt nghiệp của trường đã theo học (trường tiếng Nhật, khóa bổ túc tiếng Nhật hoặc trường chuyên môn). Người chưa có bằng hay bảng điểm chính thức phải nộp giấy chứng nhận tạm thời.
※Những người đang theo học nhất định phải nộp giấy tờ này.
Giấy đăng ký nguyện vọng thi tuyển vào trường Cần thiết trong trường hợp tham dự kỳ thi AO và kỳ thi tự tiến cử.
※Sử dụng mẫu đơn quy định.
Báo cáo hoạt động cá nhân Cần thiết trong trường hợp tham dự kỳ thi AO, kỳ thi tự tiến cử và kỳ thi lựa chọn ứng viên đặc biệt [môn năng khiếu nghệ thuật・môn năng khiếu quốc tế・môn năng khiếu công nghệ thông tin]
Đơn tự ứng cử Cần thiết trong trường hợp tham dự kỳ thi AO, kỳ thi tự tiến cử và kỳ thi lựa chọn ứng viên đặc biệt [môn năng khiếu nghệ thuật・môn năng khiếu quốc tế・môn năng khiếu công nghệ thông tin]
Giấy tờ chứng nhận khả năng tài chính Là giấy tờ chứng minh khả năng trang trải khoản tiền học phí trong thời gian ở Nhật (năm đầu tiên là khoảng 2 triệu yên)
Người hỗ trợ tài chính phải tự mình điền vào mẫu đơn quy định.
Mẫu đơn có thể tải về trên trang web dưới đây.
Lý lịch Hãy sử dụng mẫu đơn của trường và điền đầy đủ các mục.
Hộ chiếu (bản phô tô) Hãy nộp bản phô tô hộ chiếu trang có đầy đủ tên, ngày sinh, số hộ chiếu, ảnh, hạn sử dụng của hộ chiếu.
Thẻ ngoại kiều hoặc thẻ lưu trú (bản phô tô) Phô tô cả hai mặt. Người nào có thẻ rồi bắt buộc phải nộp.
Giấy chuyển tiền ứng tuyển Hãy nộp giấy chuyển tiền ứng tuyển theo mẫu đơn do trường chỉ định. Phải nộp bản phô tô chứng nhận chuyển tiền trong trường hợp chuyển tiền từ nước ngoài.
 • ※Đề nghị nộp cả những giấy tờ chứng nhận thành tích, học lực, khả năng ngoại ngữ ngoài những giấy tờ nêu trên (trong trường hợp có). (Ví dụ: Kết quả thi năng lực tiếng Nhật, kết quả kỳ thi du học Nhật)
 • ※Người có nguyện vọng lấy lại bản gốc bằng tốt nghiệp, xin hãy gửi kèm một phong bì (trên phong bì có ghi rõ tên, địa chỉ của người nhận.)
 • Trường hợp tham dự kỳ thi nhập học bằng đề thi đại học chung của sinh viên Nhật thì cần có "Bảng thành tích kỳ thi nhập học sử dụng đề thi chung năm 2014 (dành cho các trường đại học dân lập, cao đẳng quốc lập và dân lập)".
 • ※Hãy liên hệ đến văn phòng phụ trách thi tuyển trong trường hợp còn nhiều điểm chưa rõ về hồ sơ dự thi.
 • ※Nhà trường không xem xét các hồ sơ dự thi có thiếu sót cũng như không hoàn trả các hồ sơ dự thi đã nộp.
 • ※Thông tin cá nhân của người ứng tuyển sẽ được quản lý nghiêm ngặt theo luật bảo hộ thông tin cá nhân, chỉ được dùng cho mục đích hướng dẫn và cung cấp thông tin liên quan đến thi tuyển, ngoài ra không dùng vào các mục đích khác.

Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết và gửi EMS (Chuyển phát nhanh quốc tế) hoặc gửi theo đường hàng không đến địa chỉ dưới đây (Registered Post by Air Mail).

〒101-0062
Tokyo-to, Chiyoda-ku, Kanda Surugadai 4-6 Ochanomizu Sora City Academia 3F
Phòng quản lý thi tuyển Đại học Digital Hollywood

 • ※Hồ sơ dự tuyển có hiệu lực đến ngày cuối cùng của đợt tuyển sinh.
 • ※Trường không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
 • ※Đề nghị ứng viên phô tô 1 bản toàn bộ giấy tờ trong hồ sơ để bảo quản.

Phí dự tuyển - cách nộp tiền

30,000 yên (1 lần nộp hồ sơ)

Hãy nộp tiền ứng tuyển (bằng tiền yên) trước ngày hết hạn nộp hồ sơ vào tài khoản dưới đây.

Nộp hóa đơn chuyển tiền cùng với các giấy tờ khác trong hồ sơ

 • Hình thức chuyển tiền: chuyển tiền điện tín ra nước ngoài
 • Cách chuyển tiền: chuyển tiền thông báo
 • Đồng tiền thanh toán: tiền Yên
 • Số tiền gửi: tổng số tiền lệ phí nộp đơn cho kỳ thi
Tên ngân Hàng RESONA BANK, LTD.
SWIFT CODE:DIWAJPJT
Tên chi nhánh AKIHABARA BRANCH
Địa chỉ ngân hàng 1 KANDAIZUMI-CHO CHIYODA-KU TOKYO JAPAN
Số tài khoản người thụ hưởng 1905830
Tên người thụ hưởng Digital Hollywood University
Địa chỉ người thụ hưởng Ochanomizu sola city Academia 4th Floor, 4-6
Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
 • ※Phải thanh toán riêng phí dự tuyển với các phí phát sinh khác trong trường hợp phát sinh phí gửi tiền tại ngân hàng ở nơi gửi tiền (lệ phí gửi tiền, phí gửi tiền nước ngoài) .
 • ※Tất cả các chi phí phát sinh khi chuyển tiền sẽ do người gửi chịu.
 • ※Hãy gửi tiền mặt (tiền Yên). Trường không chấp nhận việc chuyển tiền dưới hình thức khác.
 • ※Phải ghi tên người ứng tuyển vào mục tên người chuyển tiền.
 • ※Trường hợp nhờ người thân ở Nhật gửi tiền, người dự tuyển phải gửi bản phô tô phiếu gửi tiền về văn phòng tuyển sinh. Ngoài ra, phải điền tên người ứng tuyển vào mục "Ghi chú".
 • ※Tiền phí dự tuyển sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

Về thủ tục nhập học

"Trường sẽ thay người trúng tuyển nộp hồ sơ xin "Tư cách lưu trú" tới Cục xuất nhập cảnh Tokyo. Hãy làm các thủ tục nộp tiền, và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn của giấy tờ nhập học gửi cùng với thông báo đỗ. Trường hợp không hoàn thành thủ tục theo thời gian quy định thì sẽ bị hủy kết quả."

Sau khi xin được tư cách lưu trú từ cục xuất nhập cảnh, trường sẽ gửi EMS hoặc theo đường hàng không tới cho người trúng tuyển và phải sau khi nhận được hồ sơ nhập học của người trúng tuyển. Hãy đến đại sứ quán Nhật Bản hoặc lãnh sứ quán để xin visa "Du học"

 • ※Việc đánh giá "Tư cách lưu trú" là do Bộ tư pháp thực hiện nên trường không chịu trách nhiệm trong trường hợp không xin được tư cách lưu trú cho người trúng tuyển

Về việc đào tạo tiếng Nhật

Toàn bộ các giờ học đều được giảng dạy bằng tiếng Nhật (trừ một số môn). Ngoài ra, môn tiếng Anh cũng được dạy chủ yếu bằng tiếng Anh và tiếng Nhật. Do đó, để có thể lấy được tín chỉ thì cần có năng lực giao tiếp bằng tiếng Nhật cao. Vì vậy, trường có mở cả lớp tiếng Nhật để giúp học viên nước ngoài có đủ năng lực tiếng Nhật cần thiết.

Về hồ sơ ứng tuyển

Hồ sơ ứng tuyển năm nay sẽ cập nhật sau.