Giới thiệu về thư viện truyền thông

Nội dung dịch vụ

Các dịch vụ sau sẽ được thực hiện tại quầy tiếp tân:

 • Mượn tài liệu (Sách, tạp chí, DVD)
 • Dịch vụ tham khảo

※Sinh viên có thể trao đổi hay đặt câu hỏi về việc tìm kiếm, mượn hay xem tài liệu cũng như cách sử dụng các thư viện khác của trường tại quầy tiếp tân.

Đối tượng sử dụng

 • Giáo viên, nhân viên của trường
 • Sinh viên của trường (bao gồm cả sinh viên đăng ký học lấy tín chỉ)
 • Nhân viên của công ty thành lập trường
 • Và các đối tượng được quản lý thư viện đồng ý cho sử dụng

Thời gian mở cửa, tiếp sinh viên

Ngày thường Thứ bảy Ngày lễ, chủ nhật
Thời gian tiếp sinh viên 10:30~21:45 10:30~18:45 Đóng cửa
Thời gian mở cửa 10:30~22:00 10:30~19:00 Đóng cửa
 • ※Đóng cửa theo ngày nghỉ của trường như nghỉ Tết, nghỉ thi nhập học…
 • ※Trường hợp có thay đổi về lịch mở cửa và tiếp sinh viên vào các đợt nghỉ dài như nghỉ xuân, nghỉ đông, nghỉ tết sẽ có thông báo trước

Về việc sử dụng tài liệu

Sử dụng sách

Có thể tự do đọc trong thời gian thư viện mở cửa. Nếu muốn đem sách ra ngoài cần làm thủ tục mượn và trả sách.

 • ※CD đi kèm sách sẽ mượn ở quầy tiếp tân
 • ※ Không được mượn về mà chỉ sử dụng ở trong thư viện đối với những tài liệu có dán nhãn "Cấm mang ra ngoài"

Sử dụng tạp chí

Có thể tự do đọc trong thời gian thư viện mở cửa. Có thể mượn tạp chí về trừ các ấn phẩm mới nhất.
Nếu muốn đem tạp chí ra ngoài cần làm thủ tục mượn và trả ở quầy tiếp tân.

 • ※CD đi kèm sẽ mượn ở quầy tiếp tân

Sử dụng báo

Có thể tự do đọc trong thời gian thư viện mở cửa. Sau khi đọc xong thì trả về đúng vị trí cũ. Hãy hỏi nhân viên tiếp tân trong truờng hợp muốn mượn các số báo không có sẵn trên giá.

Sử dụng DVD

Cần phải làm thủ tục mượn và trả. Chỉ được sử dụng cho cá nhân trong phạm vi tầng 3 cơ sở Surugadai vì lý do bảo vệ quyền tác giả. Hãy sử dụng PC có hỗ trợ xem DVD và tai nghe của mình để xem. Nghiêm cấm không sử dụng để trình chiếu ở lớp học.

Địa điểm tư vấn trả lời thắc mắc

101-0062 Tokyo-to, Chiyoda-ku, Kanda Surugadai 4-6
Ochanomizu Solacity Academia 4F
SĐT: 03-5296-9801 (Ngày thường từ 10:30 đến 19:00)
Mail: library@dhw.co.jp