Thời khóa biểu 2018

Chương trình học tổng hợp đáp ứng nhu cầu của xã hội

Xã hội cần những nhân tài không chỉ có kiến thức và kỹ thuật số đa dạng trong nhiều lĩnh vực như Phim, web, mà còn phải có kiến thức và năng lực về kinh doanh, tiếng Anh hay văn hóa. DHU bắt đầu đổi mới chương trình giảng dạy từ năm học 2015 với nhiều môn học mới, giúp đào tạo những nhân tài đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

※Vì mỗi môn học đều giới hạn số lượng học viên nên nếu nhiều người đăng ký chung một môn thì cũng có trường hợp không thể học được môn đó.

Ngoại ngữ

Trau dồi khả năng ngôn ngữ cần thiết cho xã hội, các môn học lĩnh vực liên quan cũng được dạy bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

 • Core EnglishⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ Communication
 • Core EnglishⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ Production
 • Core EnglishⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ EAP
 • Content English Cơ bản A・B・C・D・E・F
 • Content English Ứng dụng A・B・C・D・E・F
 • Business English A・B・C・D
 • Pre-Study AbroadⅠ・Ⅱ
 • Global EnglishⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật cơ bản Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • Tiếng Nhật Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ

Những môn khác

 • Tiếng Hàn Quốc Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • Tiếng Trung Quốc Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

Kiến thức xã hội

Các môn học văn hóa đa dạng giúp sinh viên có được "Nguồn gốc của tri thức",

Căn bản

 • Lịch sử thiết kế Ⅰ・Ⅱ
 • Lịch sử thể hiện điện ảnh
 • Lịch sử phim hoạt hình
 • Thông tin Game
 • Toán học là gì
 • Toán học máy tính
 • Giải phẫu mỹ thuật học Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

Nguồn gốc của tri thức

Biểu hiện

 • Lý luận âm nhạc
 • Khởi nguồn của âm nhạc hiện đại
 • Truyện thần thoại thế giới
 • Văn học Nhật Bản
 • Lịch sử văn hóa Nhật Bản
 • Lý luận văn hóa truyện tranh
 • Lý luận văn hóa kiến trúc
 • Lịch sử Mỹ thuật
 • Nghệ thuật truyền thông
 • Biểu hiện thể chất

Lịch sử học

 • Lịch sử thời hiện đại
 • Lịch sử Nhật Bản cổ đại
 • Lịch sử Mỹ
 • Lịch sử Đạo Hồi
 • Lịch sử Trung Quốc

Khoa học tự nhiên

 • Khoa điện
 • Vật lý tiên tiến
 • Công nghệ sinh học
 • Y dược
 • Kế hoạch môi trường âm thanh và ánh sáng

Văn hóa hiện đại

 • Lý luận chính sách nội dung
 • Lý luận thuyết cách tân
 • Lý luận thời trang
 • Nhập môn ẩm thực học (Gastronomy)
 • Khóa học đặc biệt về văn hóa hiện đại

Tính xã hội

Xã hội hiện đại

 • Triết học xã hội
 • Xã hội hiện đại học
 • Kinh tế xã hội
 • Tâm lý học
 • Lý luận giao tiếp con người
 • Lý luận khả năng duy trì và tiếp tục
 • Lý luận hiện thực khả năng duy trì và tiếp tục

Tôn giáo

 • 3 nền tôn giáo lớn của thế giới
 • Tôn giáo Nhật Bản
 • Tôn giáo thời hiện đại và nguy cơ của tín ngưỡng

Pháp luật

 • Nguồn gốc của luật pháp và luật pháp thời hiện đại
 • Điều tra và xét xử
 • Tội phạm và sự cải tạo
 • Khoa học kỹ thuật và luật pháp

Căn bản

Nắm được năng lực cơ bản là yếu tố tạo nên việc học

Phát triển bản thân

 • Active running
 • Năng lực xã hội
 • Thiết kế đời sống trường học
 • Định hướng nghề nghiệp
 • kỹ năng văn phòng
 • Căn bản thể hiện văn bản tiếng Nhật I・II
 • Suy nghĩ logic I・II
 • Phát biểu trước đám đông
 • Thể hiện văn bản tiếng Nhật I・II・III・IV
 • Nghệ thuật lãnh đạo I・II

Căn bản tạo hình

 • Lý luận ý tưởng Ⅰ・Ⅱ
 • Lý luận màu sắc Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • Điêu khắc căn bản
 • Điêu khắc Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • Lý luận ý tưởng quảng cáo Ⅰ・Ⅱ
 • Chế tác quảng cáo Ⅰ・Ⅱ

Khái quát

 • Lý luận giao tiếp số (Digital Communications)
 • Cơ bản về tuân thủ ICT
 • Khái quát về thiết kế Ⅰ・Ⅱ
 • Khái quát thiết kế Web
 • Khái quát kế hoạch Web
 • Khái quát về quảng bá Web
 • Khái quát về phân tích Web
 • Khái quát CG
 • Khái quát về phương pháp quay phim
 • Khái quát về chế tác phim
 • Khái quát về phim hoạt hình
 • Khái quát chế tác phim hoạt hình
 • Engineer Literacy
 • Universal Design
 • Khái quát về phương tiện truyền thông
 • Khái quát về ngành công nghiệp nội dung I・II

Căn bản kinh doanh

 • Căn bản kinh tế học
 • Căn bản Marketing
 • Căn bản kế toán
 • Căn bản thống kê
 • Căn bản về nghiên cứu
 • Kế hoạch tổ chức sự kiện
 • Tâm lý học kinh doanh
 • Hoạch định căn bản
 • Quản lý dự án

Ứng dụng

Học lý thuyết các môn chuyên ngành và có khả năng thể hiện chuyên sâu cũng như năng lực sáng tạo

 • Sáng tạo kịch bản I・II
 • Đạo diễn phim I・II
 • Phim ngắn CG
 • Biểu diễn phim hoạt hình I・II
 • Kỹ thuật đồ họa trực tiếp
 • Kỹ thuật máy tính
 • Tổng hợp kỹ thuật ICT
 • Ground Computing
 • UI/UX
 • Internet Marketing
 • Lý luận quảng cáo
 • Chiến lược Marketing
 • Lý luận phát triển nhân tài
 • Tài chính căn bản
 • Khái quát về khởi nghiệp
 • Thương hiệu
 • Kinh doanh xã hội
 • Character Content Marketing
 • Lý luận chiến lược PR
 • Kinh doanh quảng cáo
 • Sound design (Thiết kế âm thanh)
 • Sản xuất và đạo diễn game
 • Biên tập thông tin I・II
 • Thể hiện truyền thông hiện đại
 • Thể hiện ngôn ngữ và kỹ thuật viết luận

Thực hành

Học cách sử dụng phần mềm và dụng cụ chuyên ngành và nâng cao năng lực chuyên môn

 • Khóa học đặc biệt Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ
 • Thực hành dụng cụ cơ bản Ⅰ・Ⅱ
 • Thiết kế lập thể I・II
 • Điêu khắc lập thể
 • Thiết kế cơ bản Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • Đồ họa chữ Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • Thực hành lên kế hoạch tổng hợp
 • Thực hành biểu hiện Ⅰ・Ⅱ
 • Ứng dụng thực hành biểu hiện Ⅰ・Ⅱ
 • Thiết kế lớp (Layout design) Ⅰ・Ⅱ
 • Thiết kế đồ họa Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • Thực hành ảnh Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • Thực hành quay phim Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • Thực hành chế tác cốt truyện A・B・C・D
 • Thực hành viết kịch bản Ⅰ・Ⅱ
 • Thực hành chế tác phim cơ bản A・B・C・D
 • Ứng dụng thực hành chế tác phim A・B・C・D
 • Thực hành VFX Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • Thực hành 3DCG Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • Ứng dụng thực hành 3DCG A・B・C・D
 • Thực hành tạo ảnh Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • Thực hành chế tác ảnh số Ⅰ・Ⅱ
 • Thực hành phác thảo nhân vật
 • Thực hành mỹ thuật Ⅰ・Ⅱ
 • Thực hành quay phim hoạt hình - phối hợp Ⅰ・Ⅱ
 • Thực hành kịch bản phim hoạt hình Ⅰ・Ⅱ
 • Thực thành website mark-up Ⅰ・Ⅱ
 • Thực hành website styling
 • Thực hành website prototype
 • Thực hành thiết kế web Ⅰ・Ⅱ
 • Thực hành cơ bản thể hiện website
 • Thực hành thực tế chế tác website Ⅰ・Ⅱ
 • Thực hành dự án chế tác website
 • Ứng dụng thực hành thể hiện website A・B
 • Thực hành ngôn ngữ C Ⅰ・Ⅱ
 • Thực hành C++ Ⅰ・Ⅱ
 • Thực hành ngôn ngữ web Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • Thực hành lập trình ứng dụng smartphone Ⅰ・Ⅱ
 • Thực hành phát triển game
 • Thực hành cấu tạo mạng lưới
 • Thực hành cơ sở dữ liệu
 • Cơ bản thiết kế hệ thống

Môn học ngoại khóa

Các hoạt động bên ngoài giờ học cũng được tính làm tín chỉ

 • Hoạt động mang tính tòa cầu hóa Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
 • Môn học ngoài I・II・III・IV
 • Thực tập I・II
 • Hội thảo của doanh nghiệp

Môn nghiên cứu

Lựa chọn chuyên ngành chính và tập trung cố gắng cho đề tài tốt nghiệp

 • Chuyên ngành hẹp I・II・III・IV
 • Đề tài tốt nghiệp
 • Môn bổ trợ cho đề tài tốt nghiệp I・II